Křest            
 
   Svátost smíření          
 
     Eucharistie        
 
       Biřmování      
 
         Svátost manželství    
 
           Svátost kněžství  
 
             Pomazání nemocných