Regionální
Mariánská večeřadla 2020

 

Regionální Mariánská večeřadla se vzhledem k dané situaci zatím neplánují.
V případě jakékoliv změny Vás budeme včas informovat.

U nás ve farnosti probíhají Mariánská večeřadla každou sobotu ráno v 6:45
(přenos přes naši webkameru)
V rozpisu bohoslužeb najdete i poselství které se zrovna bude číst.

 


Poselství dona Lucu Pescatoriho

Drazí členové MKH, Nařízení o ochraně veřejného zdraví, které vydaly vlády mnoha zemí a rozhodnutí biskupských konferencí vzhledem k rozšíření viru COVID-19, omezují naše možnosti setkat se na veřejných místech a také v kostelech, aby se vyhlo nebezpečí nákazy. To někdy ztěžuje možnost se setkat na večeřadlech. Je tu občas pokušení spokojit se s tím, že si řekneme: "nemůžeme dělat večeřadlo" místo toho, abychom se ptali: "jak můžeme dělat večeřadlo v této situaci?" 10. června 1987 nám naše Mátka řekla: "V tomto roce volám všechny syny církve, aby se sjednotily se mnou ve večeřadle neustálé modlitby. Především žádám od malých, nemocných, chudých a hříšníky častou modlitbu růžence. Oviňte svět řetězem růžence, abyste pro všechny získali milost a milosrdenství. Rozmnožujte vaše večeřadla modlitby. "Již v roce 1974 nás učila:" Není třeba, aby se jich shromáždilo mnoho; stačí dva nebo tři. Tato setkání mají vytvářet pravé a skutečné večeřadla modlitby .... Takhle jsem to já sama, která v nich plním svou mateřskou úlohu přímluvy u Boha za všechny své děti "(17. ledna 1974). V této chvíli, kdy pozornost o veřejné zdraví musí omezit naše možnosti, vám doporučuji, abyste si připomínali velkou hodnotu, jakou mají večeřadla pro církev a pro svět, aby se neztratil tento dar a nechyběla milost pocházející z večeřadel .... rozmnožujte je tam, kde je to možné a tam, kde není možné se setkávat jako předtím, proměňte provizorní regionální a diecézní večeřadla na mnohé rodinné a kněžské večeřadla tak, aby všichni mohli reagovat na požadavky a očekávání naší nebeské Matky. Kde není možné vyjít z domu a setkat se s dalšími členy Hnutí v jiných městech, modlete se společně růženec ve stejnou hodinu a pak čtěte stejné poselství, obnovte si zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie v duchovní jednotě mezi vámi a se všemi členy MKH ve světě přes videohovor (například přes Skype nebo WhatsApp). Večeřadla jsou dar Neposkvrněného Srdce Panny Marie pro náš čas, s nimi jsme stále sjednoceni s Ní, abychom stále prosili o dar Ducha v této speciální a těžké hodině milosti. Don Luca Pescatori a duchovní správa MKH