2017

Adamcová Anna
27.1
17.3
5.5
23.6
11.8
29.9
17.11
Ručková Alena

Kurková Miluše
3.2
24.3
12.5
30.6
18.8
6.10
24.11
Michutová Jana

Kovářová Anastazie
 
10.2
31.3
19.5

7.7

25.8
13.10
1.12
Kovářová Magdalena

Nováková Dagmar
 
17.2
7.4
26.5
14.7
1.9
20.10
8.12
Fusková Jana
Fusková Anna

Minarčiková Alena
6.1
24.2
14,4
2.6
21.7
8.9
27.10
15.12
Blinková Vojtěška
Měkynová Jana

Marková Cecílie
13.1
3.3
21.4
9.6
28.7
15.9
3.11
22.12
Valová Andrea
Rozsypalová Božena

Šedá Marie
20.1
10.3
28.4
16.6
4.8
22.9
10.11
29.12
Štusková Anna