2018

Adamcová Anna
5.1
23.1
13.4
1.6
20.7
7.9
26.10
14.12
Ručková Alena

Bajerová Lenka
12.1
2.3
20.4
8.6
27.7
14.9
2.11
21.12
Fiurášková Hedvika
Rozsypalová Marie

Kovářová Anastazie
19.1
9.3
27.4
15.6

3.8

21.9
9.11
28.12
Kovářová Magdalena

Nováková Dagmar
26.1
16.3
4.5
22.6
10.8
28.9
16.11
Fusková Jana
Fusková Anna

Minarčiková Alena
2.2
23.3
11.5
29.6
17.8
5.10
23.11
Kurková Miluše
Měkynová Jana

Marková Cecílie
9.2
30.3
18.5
6.7
24.8
12.10
30.11
Valová Andrea
Rozsypalová Božena

Šedá Marie
16.2
6.4
25.5
13.7
31.8
19.10
7.12
Štusková Anna