Žehnání dětem

Pane Ježíši, vztáhni svoji ruku na moje děti a vnuky a požehnej jim.

Prosím Tě, zahrň je svým milosrdenstvím a láskou.

Smiluj se nad nimi a odpusť jim všechny hříchy.

Přikryj je svou Krví a chraň jejich mysl, srdce i vztahy.

Uzdrav svou láskou všechna citová zranění jejich srdci.

Osvoboď je ode všech vlivů Zlého.

Ochraňuj je na cestách.

Pane Ježíši, ve Tvém jménu jim žehnám a vyprošuji pokoj duše, čistotu srdce a osvobozeni
od zlých myšlenek, slov a skutků.

Žehnám jim, aby dostali lásku, radost, pokoj, životní moudrost, chuť k modlitbě a k plnění svých povinností, srdce plné lásky k Tobě a k lidem.

Chraň je v životě před úklady Zlého, před závislostmi různého druhu a nemravnosti.

Požehnej jim a daruj pokoj duše a vše potřebné pro život.

Žehnám jim ve Tvém jménu, aby byli zdraví duchovně, duševně i tělesně,
aby přišli do nebe s celou naší rodinou.

Pane Ježíši, děkuji Ti, že při nich stojíš a že jim žehnáš.

Požehnej i mně, abych se k nim chovala s Tvou trpělivostí, moudrosti a láskou.

Amen.

Pane Ježíši, Ty miluješ naše děti a vnuky víc než my. Věříme, že cokoliv se s nimi stane, Ty o tom víš. Důvěřujeme Ti, odevzdáváme Ti je, abys Ty mohl konat v jejich životě - ne podle naši představy, ale podle své moudrosti a lásky. Amen.


Ke stažení zde