1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Evangelium Lk 21,25-28.34-36


Ježíš řekl svým učedníkům: "Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na celý svět, neboť hvězdný svět se zachvěje. A tehdy (lidé) uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. Až to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení. Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmosti, opilstvím a pozemskými starostmi, aby vás den (soudu) nezastihl znenadání jako léčka; přijde totiž na všechny, kdo přebývají na celé zemi. Proto bděte a modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před Synem člověka."

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství:

Milí rodiče, milí katecheté, milé děti, snažíme-li se žít s Bohem, každý den od Něj přijímat jako dar a večer Mu ho odevzdávat, nemusíme mít strach z příchodu Syna člověka - naopak: máme se radovat, protože se blíží naše vykoupení. Těšíme se opravdu na setkání s Ježíšem, toužíme po setkání s Ním? Povzbuďte děti ke každodenní modlitbě za život v přátelství s Ježíšem. Učme se v Něm objevovat opravdového přítele.