Zápis z 3. schůze Pastorační rady a Ekonomické rady farnosti Hutisko

22. 11. 2017

Přítomni:

Kamil Obr, Vladimír Ručka, Antonín Rozsypal, Andrea Valová, Vojtěch Bajer, Filip Šedý, Petr Rozsypal, Vojtěch Adamec ml., Marie Maléřová, Hedvika Fiurášková (zástup za Martina Kováře)

- Program na adventní dobu a vánoční svátky

- Mikulášská nadílka - neděle 3. 12. - jako obvykle hned po mši.

- Od 2. neděle adventní (10. 12.) adventní aktivity pro děti - Protože je na 1. adventní neděli mikulášská nadílka, budou adventní aktivity pro děti letos až od 2. neděle.

- Roráty pro děti - sobota 16. 12. - od 6.30 hodin. Budou pozvány i děti, které běžně do kostela nechodí ("inzerát" v obecním zpravodaji, plakát).

- 4. neděle adventní je 24. 12 . - Mše s nedělní platností bude už v sobotu v 17.00 hodin, v neděli bude jen půlnoční" ve 22.00 hodin.

- Mše na konci roku 31. 12 . - Bude pouze nedělní mše v obvyklý čas.

- Ostatní pastorační záležitosti

- Děti na mši - Aktuální je také problém některých netolerantních farníků vůči malým dětem, jehož důsledkem je odchod některých rodin s malými dětmi na Prostřední Bečvu.


- "Provoz" farnosti a investice

- Topení v kostele - Vybraný dodavatel provádí instalaci topení. Oproti původnímu předpokladu bude instalace trvat déle, protože v průběhu domluveno rozšíření prací. Jde především o elektroinstalaci, kterou farnost původně zvažovala zadat někomu z místních elektrikářů, a také zcela nově o přidání funkce odvlhčování, s níž nebylo počítáno vůbec.

Farnost zvlášť zajistila umístění podkladu pod vnitřní jednotky nad vstupní dveře a novou podlahu ve věži včetně nadkrytí venkovních jednotek topení.

- Kvůli topení byla vyřízena půjčka 200 tisíc Kč od arcibiskupství, musíme ji splatit do 2 let .

- Bude nutné vyřešit samostatné topení místnosti pro maminky s malými dětmi.

- Přenosný mikrofon - Proběhla instalace nového přenosného mikrofonu (cena 10 tisíc Kč).

Úklid kostela, vysavač - Pro úklid byl koupen nový vysavač. Část skupin, které se střídají v úklidu kostela, přestává fungovat. Je nutné do úklidu zapojit další dobrovolníky (alespoň posílit některé existující skupiny, lépe vytvořit další).