2. čtení na rok 2019
Orság Marian
1.1
Gal 4,4-7 Slavnost Matky Boží Panny Marie
Adamcová Hedvika
6.1
Ef 3,2-3a.5-6 Slavnost Zjevení Páně
Fiurášek Robin
13.1
Tit 2,11-14;3,4-7 Svátek Křtu Páně
Fusková Jana
20.1
1Kor 12,4-11 2. neděle v mezidobí
Garncarz Vladimír
27.1
1Kor 12,12-30 3. neděle v mezidobí
Horáková Helena
2.2
Zid 2,14-18 Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
Adamec Václav
3.2
1Kor 12,31-13,13 4. neděle v mezidobí
Kovářová Magdaléna 10.2 1Kor 15,1-11 5. neděle v mezidobí
Maléřová Marie 17.2 1Kor 15,12.16-20 6. neděle v mezidobí
Novák Miroslav 24.2 1Kor 15,45-49 7. neděle v mezidobí
Ottolini Anežka 3.3 1Kor 15,54-58 8. neděle v mezidobí
Orság Marian 6.3 2Kor 5,20-6,2 Popeleční středa
Adamcová Hedvika 10.3 Rim 10,8-13 1. neděle postní
Fiurášek Robin 17.3 Flp 3,17-4,1 2. neděle postní
Fusková Jana 19.3 Rim 4,13.16-18.22 Slavnost sv. Josefa
Garncarz Vladimír 24.3 1Kor 10,1-6.10-12 3. neděle postní
Horáková Helena 25.3 Zid 10,4-10 Slavnost Zvěstování Páně
Adamec Václav 31.3 2Kor 5,17-21 4. neděle postní
Kovářová Magdaléna 7.4 Flp 3,8-14 5. neděle postní
Maléřová Marie 14.4 Flp 2,6-11 6. neděle postní - Květná neděle
Novák Miroslav 18.4 1 Kor 11,23-26 Zelený čtvrtek
Ottolini Anežka 19.4 Zid 4,14-16;5,7-9 Velký pátek
Orság Marian 21.4 Kol 3,1-4 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Adamcová Hedvika 28.4 Zj 1,9-11a.12-13.17-19 2. neděle velikonoční
Fiurášek Robin 5.5 Zj 5,11-14 3. neděle velikonoční
Fusková Jana 12.5 Zj 7,9.14b-17 4. neděle velikonoční
Garncarz Vladimír 19.5 Zj 21,1-5a 5. neděle velikonoční
Horáková Helena 26.5 Zj 21,10-14.22-23 6. neděle velikonoční
Adamec Václav 30.5 Ef 1,17-23 Nanebevstoupení Páně
Kovářová Magdaléna 2.6 Zj 22,12-14.16-17.20 7. neděle velikonoční
Maléřová Marie 9.6 1Kor 12,3b-7.12-13 Slavnost Seslání Ducha Svatého
Novák Miroslav 16.6 Rim 5,1-5 Slavnost Nejsvětější Trojice
Ottolini Anežka 20.6 1 Kor 11,23-26 Těla a krve Páně
Orság Marian 23.6 Gal 3,26-29 12. neděle v mezidobí
Adamcová Hedvika 24.6 Sk 13,22-26 Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Fiurášek Robin 28.6 Rim 5,5-11 Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Fusková Jana 29.6 2Tim 4,6-8.17-18 Slavnost sv. Petra a Pavla
Garncarz Vladimír 30.6 Gal 5,1.13-18 13. neděle v mezidobí
Horáková Helena 5.7 2Kor 4,1-2.5-7 Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
Adamec Václav 7.7 Gal 6,14-18 14. neděle v mezidobí
Kovářová Magdaléna 14.7 Kol 1,15-20 15. neděle v mezidobí
Maléřová Marie 21.7 Kol 1,24-28 16. neděle v mezidobí
Novák Miroslav 28.7 Kol 2,12-14 17. neděle v mezidobí
Ottolini Anežka 4.8 Kol 3,1-5.9-11 18. neděle v mezidobí
Orság Marian 6.8 2Petr 1,16-19 Svátek Proměnění Páně
Adamcová Hedvika 11.8 Zd 11,1-2.8-19 19. neděle v mezidobí
Fiurášek Robin 15.8 1Kor 15,20-27a Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Fusková Jana 18.8 Zd 12,1-4 20. neděle v mezidobí
Garncarz Vladimír 25.8 Zd 12,5-7.11-13 21. neděle v mezidobí
Horáková Helena 1.9 Zd 12,18-19.22-24a 22. neděle v mezidobí
Adamec Václav 8.9 Flm 9b-10.12-17 23. neděle v mezidobí
Kovářová Magdaléna 14.9 Flp 2,6-11 Svátek Povýšení sv. kříže
Maléřová Marie 15.9 1Tim 1,12-17 24. neděle v mezidobí
Novák Miroslav 22.9 1Tim 2,1-8 25. neděle v mezidobí
Ottolini Anežka 28.9 1Petr 1,3-6;2,21b-24 Slavnost sv. Václava
Orság Marian 29.9 1Tim 6,11-16 26. neděle v mezidobí
Adamcová Hedvika 6.10 2Tim 1,6-8.13-14 27. neděle v mezidobí
Fiurášek Robin 13.10 2Tim 2,8-13 28. neděle v mezidobí
Fusková Jana 20.10 2Tim 3,14-4,2 29. neděle v mezidobí
Garncarz Vladimír 27.10 2Tim 4,6-8.16-18 30. neděle v mezidobí
Horáková Helena 1.11 1Jan 3,1-3 Slavnost Všech svatých
Adamec Václav 2.11 Rim 8,14-23 Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Kovářová Magdaléna 3.11 2Sol 1,11-2,2 31. neděle v mezidobí
Maléřová Marie 9.11 1Kor 3,9c-11.16-17 Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Novák Miroslav 10.11 2Sol 2,16-3,5 32. neděle v mezidobí
Ottolini Anežka 17.11 2 Sol 3,7-12 33. neděle v mezidobí
Orság Marian 24.11 Kol 1,12-20 Slavnost Ježíše Krista Krále
Adamcová Hedvika 1.12 Rim 13,11-14 1. neděle adventní
Fiurášek Robin 8.12 Rim 15,4-9 2. neděle adventní
Fusková Jana 9.12 Ef 1,3-6.11-12 Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Garncarz Vladimír 15.12 Jak 5,7-10 3. neděle adventní
Horáková Helena 22.12 Rim 1,1-7 4. neděle adventní
Adamec Václav 25.12 Tit 2,11-14 Slavnost Narození Páně
Kovářová Magdaléna 29.12 Kol 3,12-21 Svátek Svaté rodiny
2020
Maléřová Marie
1.1
Gal 4,4-7 Slavnost Matky Boží Panny Marie
Novák Miroslav
5.1
Ef 1,3-6.15-18 2. neděle po Narození Páně
Ottolini Anežka
6.1
Ef 3,2-3a.5-6 Slavnost Zjevení Páně
Orság Marian
12.1
Sk 10,34-38 Svátek Křtu Páně

Tisk