2. čtení na rok 2017
Novák Miroslav
1.1
Gal 4,4-7 Slavnost Matky Boží Panny Marie
Ottolini Anežka
6.1
Ef 3,2-3a.5-6 Slavnost Zjevení Páně
Pavlicová Marie
8.1
Sk 10,34-38 Slavnost Křtu Páně
Orság Marian
15.1
1Kor 1,1-3 2.neděle v mezidobí
Adamcová Hedvika
22.1
1Kor 1,10-13.17 3.neděle v mezidobí
Fiurášek Robin
29.1
1Kor 1,26-31 4.neděle v mezidobí
Fusková Jana
2.2
Zid 2,14-18 Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
Garncarz Vladimír
5.2
1Kor 2,1-5 5.neděle v mezidobí
Horáková Helena
12.2
1Kor 2,6-20 6.neděle v mezidobí
Adamec Václav
19.2
1Kor 3,16-23 7.neděle v mezidobí
Kovářová Magdaléna
26.2
1Kor 4,1-5 8.neděle v mezidobí
Maléřová Marie
1.3
2Kor 5,20-6,2 Popeleční středa
Novák Miroslav
5.3
Rim 5,12-19 1.neděle postní
Ottolini Anežka
12.3
2Tim 1,8b-10 2.neděle postní
Pavlicová Marie
19.3
Rim 5,1-2.5-8 3.neděle postní (sv. Josefa)
Orság Marian
20.3
Rim 4,13.16-18.22 Slavnost sv. Josefa
Adamcová Hedvika
25.3
Zid 10,4-10 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Fiurášek Robin
26.3
Ef 5,8-14 4.neděle postní
Fusková Jana
2.4
Rim 8,8-11 5.neděle postní
Garncarz Vladimír
9.4
Flp 2,6-11 Květná neděle
Horáková Helena
13.4
1Kor 11,23-26 Zelený čtvrtek
Adamec Václav
14.4
Zd 4,14-16;5,7-9 Velký pátek
Kovářová Magdaléna
16.4
Kol 3,1-4 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Maléřová Marie
23.4
1Pt 1,3-9 2.neděle velikonoční
Novák Miroslav
30.4
1Pt 1,17-21 3.neděle velikonoční
Ottolini Anežka
7.5
1Petr 2,20b-25 4.neděle velikonoční
Pavlicová Marie
14.5
1Pt 2,4-9 5.neděle velikonoční
Orság Marian
21.5
1Pt 3,15-18 6.neděle velikonoční
Adamcová Hedvika
25.5
Ef 1,17-23 Nanebevstoupení Páně
Fiurášek Robin
28.5
1Pt 4,13-16 7.neděle velikonoční
Fusková Jana
4.6
1Kor 12,3b-7.12-13 Slavnost Seslání Ducha Svatého
Garncarz Vladimír
11.6
2Kor 13,11-13 Slavnost Nejsvětější Trojice
Horáková Helena
15.6
1Kor 10,16-17 Těla a krve Páně
Adamec Václav
18.6
Rim 5,6-11 11.neděle v mezidobí
Kovářová Magdaléna
23.6
1Jan 4,7-16 Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Maléřová Marie
24.6
Sk 13,22-26 Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Novák Miroslav
25.6
Rim 5,12-15 12.neděle v mezidobí
Ottolini Anežka
29.6
2Tim 4,6-8.17-18 Slavnost sv. Petra a Pavla
Pavlicová Marie
2.7
Rim 6,3-4.8-11 13.neděle v mezidobí
Orság Marian
5.7
2Kor 4,1-2.5-7 Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
Adamcová Hedvika
9.7
Rim 8,9.11-13 14.neděle v mezidobí
Fiurášek Robin
16.7
Rim 8,18-23 15.neděle v mezidobí
Fusková Jana
23.7
Rim 8,26-27 16.neděle v mezidobí
Garncarz Vladimír
30.7
Rim 8,28-30 17.neděle v mezidobí
Horáková Helena
6.8
2Petr 1,16-19 Svátek Proměnění Páně
Adamec Václav
13.8
Rim 9,1-5 19.neděle v mezidobí
Kovářová Magdaléna
15.8
1Kor 15,20-27a Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Maléřová Marie
20.8
Rim 11,13-15.29-32 20.neděle v mezidobí
Novák Miroslav
27.8
Rim 11,33-36 21.neděle v mezidobí
Ottolini Anežka
3.9
Rim 12,1-2 22.neděle v mezidobí
Pavlicová Marie
10.9
Rim 13,8-10 23.neděle v mezidobí
Orság Marian
14.9
Flp 2,6-11 Svátek Povýšení sv. kříže
Adamcová Hedvika
17.9
Rim 14,7-9 24.neděle v mezidobí
Fiurášek Robin
24.9
Flp 1,20c-24.27a 25.neděle v mezidobí
Fusková Jana
28.9
1Petr 1,3-6;2,21b-24 Slavnost sv. Václava
Garncarz Vladimír
1.10
Flp 2,1-11 26.neděle v mezidobí
Horáková Helena
8.10
Flp 4,6-9 27neděle v mezidobí
Adamec Václav
15.10
Flp 4,12-14.19-20 28neděle v mezidobí
Kovářová Magdaléna
22.10
1Sol 1,1-5b 29.neděle v mezidobí
Maléřová Marie
29.10
1Sol 1,5c-10 30.neděle v mezidobí
Novák Miroslav
1.11
1Jan 3,1-3 Slavnost Všech svatých
Ottolini Anežka
2.11
Rim 8,14-23 Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Pavlicová Marie
5.11
1Sol 2,7b-9.13 31.neděle v mezidobí
Orság Marian
9.11
1Kor 3,9c-11.16-17 Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Adamcová Hedvika
12.11
1Sol 4,13-18 32.neděle v mezidobí
Fiurášek Robin
19.11
1Sol 5,1-6 33.neděle v mezidobí
Fusková Jana
26.11
1Kor 15,20-26.28 Slavnost Ježíše Krista Krále
Garncarz Vladimír
3.12
1Kor 1,3-9 1.neděle adventní
Horáková Helena
8.12
Ef 1,3-6.11-12 Slavnost Panny Marie počaté bez
poskvrny prvotního hříchu
Adamec Václav
10.12
2Petr 3,8-14 2.neděle adventní
Kovářová Magdaléna
17.12
1Sol 5,16-24 3.neděle adventní
Maléřová Marie
24.12
Rim 16,25-27 4.neděle adventní ( Štědrý den )
Novák Miroslav
25.12
Tit 2,11-14 Slavnost Narození Páně
Ottolini Anežka
31.12
Zid 11,8.11-12.17-19 Svátek Svaté rodiny
2018
Pavlicová Marie
1.1
Gal 4,4-7 Slavnost Matky Boží Panny Marie
Orság Marian
6.1
Ef 3,2-3a.5-6 Slavnost Zjevení Páně
Adamcová Hedvika
7.1
1Jan 5,1-9 Svátek Křtu Páně
Fiurášek Robin
14.1
1Kor 6,13c-15a.17-20 2.neděle v mezidobí

Tisk