Nahrávky liturgických čtení.

2. čtení na rok 2020
Maléřová Marie
1.1
Gal 4,4-7 Slavnost Matky Boží Panny Marie
Novák Miroslav
5.1
Ef 1,3-6.15-18 2. neděle po Narození Páně
Tkadlecová Petra
6.1
Ef 3,2-3a.5-6 Slavnost Zjevení Páně
Orság Marian
12.1
Sk 10,34-38 Svátek Křtu Páně
Křenková Hedvika
19.1
1Kor 1,1-3 2. neděle v mezidobí
Fiurášek Robin
26.1
1Kor 1,10-13.17 3. neděle v mezidobí
Fusková Jana
2.2 Zid 2,14-18 Svátek Uvedení Páně do chrámu
Garncarz Vladimír
9.2
1Kor 2,1-5 5. neděle v mezidobí
Adamec Marek
16.2
1Kor 2,6-20 6. neděle v mezidobí
Kovářová Magdaléna
23.2
1Kor 3,16-23 7. neděle v mezidobí
Valová Marieta
26.2
2Kor 5,20-6,2 Popeleční středa
Maléřová Marie
1.3
Rim 5,12-19 1. neděle postní
Novák Miroslav
8.3
2Tim 1,8b-10 2. neděle postní
Tkadlecová Petra
15.3
Rim 5,1-2.5-8 3. neděle postní
Orság Marian
19.3
Rim 4,13.16-18.22 Slavnost sv. Josefa
Křenková Hedvika
22.3
Ef 5,8-14 4. neděle postní
Fiurášek Robin
25.3
Zid 10,4-10 Slavnost Zvěstování Páně
Fusková Jana
29.3
Rim 8,8-11 5. neděle postní
Garncarz Vladimír
5.4 Flp 2,6-11 6. neděle postní - Květná neděle
Adamec Marek
9.4
1Kor 11,23-26 Zelený čtvrtek
Kovářová Magdaléna
10.4
Zd 4,14-16;5,7-9 Velký pátek
Valová Marieta
12.4
Kol 3,1-4 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Maléřová Marie
19.4
1Pt 1,3-9 2. neděle velikonoční
Novák Miroslav
26.4
1Pt 1,17-21 3. neděle velikonoční
Tkadlecová Petra
3.5
1Petr 2,20b-25 4. neděle velikonoční
Orság Marian
10.5
1Pt 2,4-9 5. neděle velikonoční
Křenková Hedvika
17.5
1Pt 3,15-18 6. neděle velikonoční
Fiurášek Robin
21.5
Ef 1,17-23 Nanebevstoupení Páně
Fusková Jana
24.5
1Pt 4,13-16 7. neděle velikonoční
Garncarz Vladimír
31.5
1Kor 12,3b-7.12-13 Slavnost Seslání Ducha Svatého
Adamec Marek
7.6
2Kor 13,11-13 Slavnost Nejsvětější Trojice
Kovářová Magdaléna
11.6
1Kor 10,16-17 Těla a krve Páně
Valová Marieta
14.6
Rim 5,6-11 11. neděle v mezidobí
Maléřová Marie
19.6
1Jan 4,7-16 Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Novák Miroslav
20.6
1Jan 4,7-16 Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie
Tkadlecová Petra
21.6
Rim 5,12-15 12. neděle v mezidobí
Orság Marian
24.6
Sk 13,22-26 Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Křenková Hedvika
28.6
Rim 6,3-4.8-11 13. neděle v mezidobí
Fiurášek Robin
29.6
2Tim 4,6-8.17-18 Slavnost sv. Petra a Pavla
Fusková Jana
5.7
2Kor 4,1-2.5-7 Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
Garncarz Vladimír
12.7
Rim 8,18-23 15. neděle v mezidobí
Adamec Marek
19.7
Rim 8,26-27 16. neděle v mezidobí
Kovářová Magdaléna
26.7
Rim 8,28-30 17. neděle v mezidobí
Valová Marieta
2.8
Rim 8,35.37-39 18. neděle v mezidobí
Maléřová Marie
6.8
2Petr 1,16-19 Svátek Proměnění Páně
Novák Miroslav
9.8
Rim 9,1-5 19. neděle v mezidobí
Tkadlecová Petra
15.8
1Kor 15,20-27a Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Orság Marian
16.8
Rim 11,13-15.29-32 20. neděle v mezidobí
Křenková Hedvika
23.8
Rim 11,33-36 21. neděle v mezidobí
Fiurášek Robin
30.8
Rim 12,1-2 22. neděle v mezidobí
Fusková Jana
6.9
Rim 13,8-10 23. neděle v mezidobí
Garncarz Vladimír
13.9
Rim 14,7-9 24. neděle v mezidobí
Adamec Marek
14.9
Flp 2,6-11 Svátek Povýšení sv. kříže
Kovářová Magdaléna
20.9
Flp 1,20c-24.27a 25. neděle v mezidobí
Valová Marieta
27.9
Flp 2,1-11 26. neděle v mezidobí
Maléřová Marie
28.9
1Petr 1,3-6;2,21b-24 Slavnost sv. Václava
Novák Miroslav
4.10
Flp 4,6-9 27. neděle v mezidobí
Tkadlecová Petra
11.10
Flp 4,12-14.19-20 28. neděle v mezidobí
Orság Marian
18.10
1Sol 1,1-5b 29. neděle v mezidobí
Křenková Hedvika
25.10
1Sol 1,5c-10 30. neděle v mezidobí
Fiurášek Robin
1.11
1Jan 3,1-3 Slavnost Všech svatých
Fusková Jana
2.11
Rim 8,14-23 Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Garncarz Vladimír
8.11
1Sol 4,13-18 32. neděle v mezidobí
Adamec Marek
9.11
1Kor 3,9c-11.16-17 Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Kovářová Magdaléna
15.11
1Sol 5,1-6 33. neděle v mezidobí
Valová Marieta
22.11
1Kor 15,20-26.28 Slavnost Ježíše Krista Krále
Maléřová Marie
29.11
1Kor 1,3-9 1. neděle adventní
Novák Miroslav
6.12
2Petr 3,8-14 2. neděle adventní
Tkadlecová Petra
8.12
Ef 1,3-6.11-12 Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny
prvotního hříchu
Orság Marian
13.12
1Sol 5,16-24 3. neděle adventní
Křenková Hedvika
20.12
Rim 16,25-27 4. neděle adventní
Fiurášek Robin
25.12
Tit 2,11-14 Slavnost Narození Páně
Fusková Jana
27.12
Zid 11,8.11-12.17-19 Svátek Svaté rodiny
2021
Garncarz Vladimír
1.1
Gal 4,4-7 Slavnost Matky Boží Panny Marie
Adamec Marek
3.1
Ef 1,3-6.15-18 2. neděle po Narození Páně
Kovářová Magdaléna
6.1
Ef 3,2-3a.5-6 Slavnost Zjevení Páně
Valová Marieta
10.1
1Jan 5,1-9 Svátek Křtu Páně

Tisk