2. čtení na rok 2018
Pavlicová Marie
1.1
Gal 4,4-7 Slavnost Matky Boží Panny Marie
Orság Marian
6.1
Ef 3,2-3a.5-6 Slavnost Zjevení Páně
Adamcová Hedvika
7.1
1Jan 5,1-9 Svátek Křtu Páně
Fiurášek Robin
14.1
1Kor 6,13c-15a.17-20 2.neděle v mezidobí
Fusková Jana
21.1
1Kor 7,29-31 3.neděle v mezidobí
Garncarz Vladimír
28.1
1Kor 7,32-35 4.neděle v mezidobí
Horáková Helena
2.2
Zid 2,14-18 Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
Adamec Václav
4.2
1Kor 9,16-19.22-23 5.neděle v mezidobí
Kovářová Magdaléna
11.2
1Kor 10,31-11,1 6.neděle v mezidobí
Maléřová Marie
14.2
2Kor 5,20-6,2 Popeleční středa
Novák Miroslav
18.2
1Petr 3,18-22 1.neděle postní
Ottolini Anežka

25.2

Rim 8,31b-34 2.neděle postní
Pavlicová Marie
4.3
1Kor 1,22-25 3.neděle postní
Orság Marian
11.3
Ef 2,4-10 4.neděle postní
Adamcová Hedvika
18.3
Zid 5,7-9 5.neděle postní
Fiurášek Robin
19.3
Rim 4,13.16-18.22 Slavnost sv. Josefa
Fusková Jana
25.3
Flp 2,6-11 Květná neděle
Garncarz Vladimír
29.3
1 Kor 11, 23-26 Zelený čtvrtek
Horáková Helena
30.3
Zid 4,14-16;5,7-9 Velký pátek
Adamec Václav
1.4
Kol 3,1-4 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Kovářová Magdaléna
8.4
1Jan 5, 1-6 2.neděle velikonoční
Maléřová Marie
15.4
1Jan 2,1-5a 3.neděle velikonoční
Novák Miroslav
22.4
1Jan 3,1-2 4.neděle velikonoční
Ottolini Anežka
29.4
1Jan 3,18-24 5.neděle velikonoční
Pavlicová Marie
6.5
1Jan 4,7-10 6.neděle velikonoční
Orság Marian
10.5
Ef 1,17-23 Nanebevstoupení Páně
Adamcová Hedvika
13.5
1Jan 4,11-16 7.neděle velikonoční
Fiurášek Robin
20.5
Gal 5,16-25 Slavnost Seslání Ducha Svatého
Fusková Jana
27.5
Rim 8,14-17 Slavnost Nejsvětější Trojice
Garncarz Vladimír
3.6
2Kor 4,6-11 9.neděle v mezidobí
Horáková Helena
8.6
Ef 3,8-12.14-19 Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Adamec Václav
9.6
Ef 3,8-12.14-19 Neposkvrněného srdce Panny Marie
Kovářová Magdaléna
10.6
2Kor 4,13-5,1 10.neděle v mezidobí
Maléřová Marie
17.6
2Kor 5,6-10 11.neděle v mezidobí
Novák Miroslav
24.6
Sk 13,22-26 Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Ottolini Anežka
29.6
2Tim 4,6-8.17-18 Slavnost sv. Petra a Pavla
Pavlicová Marie
1.7
2Kor 8,7.9.13-15 13.neděle v mezidobí
Orság Marian
5.7
2Kor 4,1-2.5-7 Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
Adamcová Hedvika
8.7
2Kor 12,7-10 14.neděle v mezidobí
Fiurášek Robin
15.7
Ef 1,3-14 15.neděle v mezidobí
Fusková Jana
22.7
Ef 2,13-18 16.neděle v mezidobí
Garncarz Vladimír
29.7
Ef 4,1-6 17.neděle v mezidobí
Horáková Helena
5.8
Ef 4,17.20-24 18.neděle v mezidobí
Adamec Václav
6.8
2Petr 1,16-19 Svátek Proměnění Páně
Kovářová Magdaléna
12.8
Ef 4,30-5,2 19.neděle v mezidobí
Maléřová Marie
15.8
1Kor 15,20-27a Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Novák Miroslav
19.8
Ef 5,15-20 20.neděle v mezidobí
Ottolini Anežka
26.8
Ef 5,21-32 21.neděle v mezidobí
Pavlicová Marie
2.9
Jak 1,17-18.21b-22.27 22.neděle v mezidobí
Orság Marian
9.9
Jak 2,1-5 23.neděle v mezidobí
Adamcová Hedvika
14.9
Flp 2,6-11 Svátek Povýšení sv. kříže
Fiurášek Robin
16.9
Jak 2,14-18 24.neděle v mezidobí
Fusková Jana
23.9
Jak 3,16-4,3 25.neděle v mezidobí
Garncarz Vladimír
28.9
1Petr 1,3-6;2,21b-24 Slavnost sv. Václava
Horáková Helena
30.9
Jak 5,1-6 26.neděle v mezidobí
Adamec Václav
7.10
Zid 2,9-11 27.neděle v mezidobí
Kovářová Magdaléna
14.10
Zid 4,12-13 28.neděle v mezidobí
Maléřová Marie
21.10
Zid 4,14-16 29.neděle v mezidobí
Novák Miroslav
28.10
Zid 5,1-6 30.neděle v mezidobí
Ottolini Anežka
1.11
1Jan 3,1-3 Slavnost Všech svatých
Pavlicová Marie
2.11
Rim 8,14-23 Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Orság Marian
4.11
Zid 7,23-28 31.neděle v mezidobí
Adamcová Hedvika
9.11
1Kor 3,9c-11.16-17 Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Fiurášek Robin
11.11
Zid 9,24-28 32.neděle v mezidobí
Fusková Jana
18.11
Zid 10,11-14.18 33.neděle v mezidobí
Garncarz Vladimír
25.11
Zj 1,5-8 Slavnost Ježíše Krista Krále
Horáková Helena
2.12
1Sol 3,12-4,2 1.neděle adventní
Adamec Václav
8.12
Ef 1,3-6.11-12 Slavnost Panny Marie počaté bez
poskvrny prvotního hříchu
Kovářová Magdaléna
9.12
Flp l,4-6.8-11 2.neděle adventní
Maléřová Marie
16.12
Flp 4,4-7 3.neděle adventní
Novák Miroslav
23.12
Zd 10,5-10 4.neděle adventní
Ottolini Anežka
25.12
Tit 2,11-14 Slavnost Narození Páně
Pavlicová Marie
30.12
Kol 3,12-21 Svátek Svaté rodiny
2019
Orság Marian
1.1
Gal 4,4-7 Slavnost Matky Boží Panny Marie
Adamcová Hedvika
6.1
Ef 3,2-3a.5-6 Slavnost Zjevení Páně
Fiurášek Robin
13.1
Tit 2,11-14;3,4-7 Svátek Křtu Páně
Fusková Jana
20.1
1Kor 12,4-11 2.neděle v mezidobí

Tisk