Svatý Cyril a Metoděj (5.července)


Cyril a Metoděj byli povoláni knížetem Rostislavem k misionářské práci na Moravě. Cyril sestavil slovanskou abecedu, přeložil Písmo svaté do slovanského jazyka. Za pět let jejich působení byla Morava křesťanská. Po Cyrilově smrti pracoval Metoděj sám, stal se arcibiskupem panonským a trpěl nepřátelstvím franckých biskupů. Zemřel 6. dubna 885. Od roku 1980 - patroni Evropy.

Kliknutím na obrázek si ho můžete vytisknout.


Jsou patronem:
Evropy a všech slovanských národů; proti bouři

Atributy:
Cyrila: kniha, mnich, obraz P. Marie, skříňka s ostatky.

Metoděje: anděl, biskup s berlou o tvaru řeckého písmene Tau, ukončenou křížem, obvykle dvojitým, oblak, obraz posledního soudu nebo P. Marie nesený s bratrem, s ním je nejčastěji zobrazován společně, tabulka.