sv. Ludmila (16.září)


Pocházela z pšovských knížat v Čechách. Provdána za knížete Bořivoje, který po sňatku přijal křest od sv. Metoděje, přijala i ona křesťanskou víru a horlivě ji praktikovala. V lásce k slovanské bohoslužbě vychovala své syny Spytihněva a Vratislava i vnuka Václava. Po smrti Vratislava se usadila na vdovském sídle Tetíně u Berouna, kde byla od najatých vrahů uškrcena.


Jsou patronem:
Čech; babiček, matek, křesťanských vychovatelů

Atributy:
Knížecí koruna, závoj nebo šála