Svatý Petr Kanisius (21.prosince)

 Žil v 16. století, narodil se v Německu. V roce 1543 se stal jezuitou. V té době přešel kolínský arcibiskup Hermann tajně k luteránství a hrozilo rozštěpení německé církve. Petr Kanisius byl vyslán k císaři Karlu V. a arcibiskup byl sesazen. Po vysvěcení na kněze vyniknul Petr Kanisius jako učitel, debatér a kazatel. Působil také ve Vídni, kde sestavil své nejvýznamější dílo - Katechismus, který dosáhl 400 vydání a byl přeložen do 15 jazyků. Později v Čechách založil kolej, z které se stala univerzita. Ve 35 letech byl jmenován představeným nové jezuitské provincie v Německu. Založil mnoho klášterů, seminářů, kolejí a svým osobním vlivem a debatérským uměním si získal mladé lidi i vysoce postavené osobnosti. Zemřel v 76 letech ve Fribourgu ve Švýcarsku obklopen obecnou úctou, jeho pohřeb byl triumfální. Byl nazván druhým apoštolem po Bonifácovi a zasloužil se o to, že Německo zůstalo katolické.


Je patronem:

Katolického tisku, Německa, katolického školství.

Atributy:


Děti, katechismus, lebka, nápis IHS, páska s nápisem Caritas, kterou nesou andělé nad jeho hlavou. Je zobrazován v jezuitském oděvu.