František z Assisi

Svatý František se narodil v Itálii už dávno. Stalo se to ještě v době, kdy u nás vládli králové. Jeho rodiče byli velmi bohatí a tak měl František všechno, čeho se mu zachtělo. Nesmíte se proto divit, že byl trochu rozmazlený. Pořádal bohaté hostiny pro své kamarády, ale když potkal někoho chudého, raději se mu vyhnul. Nějaký čas byl i vojákem a po jedné prohrané bitvě se dostal do vězení, kde onemocněl. Během své nemoci začal přemýšlet, jestli by neměl žít jinak. Po návratu domů se chtěl stát rytířem, a tak se vydal na cestu do další války, aby získal slávu. Cestou ho však Pán Bůh zarazil, protože s ním měl jiné plány. Jednou se František zastavil v pobořeném kostelíku. Najednou uslyšel hlas, který mu říkal: "Jdi a oprav můj dům!" V tu chvíli se Františkův život změnil. František se pustil do opravy kostela. Zřekl se všeho bohatství a vydal se do světa vyprávět všem lidem o Pánu Ježíši. Postupně se k Františkovi přidávali další lidé, a tak zanedlouho vzniklo společenství menších bratří. Všichni se zřekli svého bohatství a žili chudě, aby byli co nejblíže Pánu Ježíši. Jednou, když se blížily Vánoce, napadla svatého Františka krásná myšlenka. Vydal se do blízké jeskyně a něco tam připravoval. O vánoční půlnoci se v okolí rozezněly zvony a zvědaví lidé se vydali s lucernami za světlem, které zářilo u Františkovy jeskyně. Když tam přišli, spatřili vše tak, jak to vypadalo při narození Pána Ježíše v Betlémě. Kolem jesliček stála Panna Maria a svatý Josef, v jesličkách leželo děťátko zabalené do plenek a svým dechem ho zahřívali vůl a oslík. Když se všichni sešli, sloužil kněz mši svatou a svatý František přečetl všem z bible příběh o narození Pána Ježíše. A tak vznikl první betlém a zároveň byla sloužena prví vánoční půlnoční mše svatá.


Kliknutím na obrázek si ho můžete vytisknout. Zamyšlení:

Svatý František chtěl žít jen pro Pána Ježíše a zřekl se všeho, co mu v tom překáželo. Nepřekáží i nám něco v tom, abychom žili tak, jak chce Pán Ježíš? Nechováme se někdy sobecky, když se nechceme s druhými rozdělit?