Svatá Anežka České (13.listopadu)

Patronka Česka - svatá Anežka, byla princezna z rodu Přemyslovců, proto se na malbách někdy zobrazuje s korunkou na hlavě. Měla možnost vdát se vévody, dokonce i za císaře, ale netoužila po svatbě, ani po vládnutí. Zalíbil se jí řeholní život sester v klášteře, které ji vychovávaly. Po otcově smrti ji už nikdo nenutil do svatby, založila nemocnice a kláštery a v jednom z nich i žila. Starala se o nemocné a chudé, urovnávala spory v rodině. Byla laskavá, moudrá, ovládala několik jazyků a psala si dopisy také se sv. Klárou (z Assisi).


Kliknutím na obrázek si ho můžete vytisknout a vymalovat.

Je patronem:
Čech, Českých Velenic; řádu křižovníků s červenou hvězdou; plynárenských pracovníků (od r. 1991)

Atributy:
Almužna, klariska, koruna,kostel, nemocný, žebrák