17.2
Neděle

6. neděle v mezidobí

Mše svatá
Hutisko-Solanec 8,45

Za živé a zemřelé farníky


18.2
Pondělí

Pondělí 6. týdne v mezidobí
-

Mše svatá v kostele nebude


19.2
Úterý
Úterý 6. týdne v mezidobí
-

Mše svatá v kostele nebude


20.2
Středa
Středa 6. týdne v mezidobí
Mše svatá
Hutisko-Solanec
17,00

Na úmysl dárce


21.2
Čtvrtek
Sv. Petra Damianiho,
biskupa, učitele církve
-

Mše svatá v kostele nebude


22.2
Pátek

Svátek Stolce sv. Petra,
apoštola

Hutisko-Solanec
16,00

Zpovídání a tichá adorace

Mše svatá
Hutisko-Solanec
17,00

Za Jaroslava Baroše a živou rodinu


23.2 Sobota

Památka sv. Polykarpa,
biskupa a mučedníka

Hutisko-Solanec
6,45

Růžencové večeřadlo a sv. přijímání


24.2
Neděle

7. neděle v mezidobí
Sbírka Haléř sv. Petra

Mše svatá
Hutisko-Solanec 8,45

Za rodiče Karla a Celestýnu Fojtáškovy, syna Karla, manžela Jaroslava
a živou rodinu