15.12
Neděle

3.NEDĚLE ADVENTNÍ

Sbírka na topení v kostele

Mše svatá
Hutisko-Solanec 8,45

1) Za zemřeláho Františka a Marii
Růčkovy, živou a zemřelou rodinu,
duše v očistci

2) Za zemřelého Romana Fuska a rodiče


16.12
Pondělí

Pondělí po 3. neděli adventní

Mše svatá
Hutisko-Solanec
17,00

Za živou a zemřelou rodinu Týfovou

Mše svatá bude na faře !


17.12
Úterý

Úterý po 3. neděli adventní

Hutisko-Solanec
14,45 - 16,20

Vánoční sv. zpověď s cizími zpovědníky


18.12
Středa

Středa po 3. neděli adventní

Mše svatá
Hutisko-Solanec
17,00

Poděkování za dar zdraví a ochranu
P.Marie při životním výročí


19.12
Čtvrtek

Čtvrtek po 3. neděli adventní

-

Mše svatá v kostele nebude


20.12
Pátek

Pátek po 3. neděli adventní

Hutisko-Solanec
9,00

Školní vánoční koncert

Hutisko-Solanec
16,00

Zpovídání a tichá adorace

Mše svatá
Hutisko-Solanec
17,00

Za zemřelou Anežku a Ignáce Nerádovy,
syna Františka, snachu Anežku Nerádovu,
zetě Karla Majera, Vlastimila Kubáně,
Vojtěcha Petruželu
a ostatní živou a zemřelou rodinu


21.12 Sobota
Sobota po 3. neděli adventní

Mše svatá
Hutisko-Solanec
6,45

Růžencové večeřadlo a sv. přijímání


22.12
Neděle

4.NEDĚLE ADVENTNÍ

Mše svatá
Hutisko-Solanec 8,45

1) Za živé a zemřelé farníky

2) Za zemřelého Jindřicha a Miladu
Kysučanovy a živou rodinua

Hutisko-Solanec
15,00

Koncert adventně-vánoční