19.8
Neděle

20. neděle v mezidobí

Mše svatá
Hutisko-Solanec
8,45

Za zemřelého Stanislava Ondryáše,
rodiče Ondryášovy, Juříčkovy,
zemřelého bratra Jaroslava
rodinu Koláčkovu a Jurajdovu


20.8
Pondělí

Památka sbv. Bernarda,
opata a učitele církve
Mše svatá
Hutisko-Solanec
17,00

Na poděkování
za dožití 60 let společného života


21.8
Úterý
Památka sv. Pia X., papeže
-

Mše svatá v kostele není


22.8
Středa

Památka P. Marie Královny

Mše svatá
Hutisko-Solanec
17,00

Za rodiče Křivovy, dvě dcery,
dva zetě, vnuka a pravnuka


23.8
Čtvrtek
Sv. Růženy z Limy, panny
-

Mše svatá v kostele není


24.8
Pátek

Svátek sv. Bartoloměje,
apoštola

Hutisko-Solanec
16,00

Tichá adorace a zpovídání

Mše svatá
Hutisko-Solanec
17,00

Za zemřelou Aloisii a Jana Kachtíkovy,
sestry, bratry, živou rodinu


25.8 Sobota

Sv. Benedikta s bratřími, mučedníků
Sv. Ludvíka,
Bl.Dominika Trčku,
mučedníků
Sv. Josefa Kalasanského,
kněze

Hutisko-Solanec
6,45

Růžencové večeřadlo a sv. přijímání


26.8
Neděle

21. neděle v mezidobí

Mše svatá
Hutisko-Solanec
8,45

Za živé a zemřelé farníky