AKTUÁLNĚ PLATÍ 5 STUPEŇ OPATŘENÍ


Účast na bohoslužbách je 10% kapacity lavic v kostele, to je u nás 15-20 lidí.
Týká se to hlavně rodiny, která má ten den mši svatou.

Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 2 metry,
s výjimkou členů jedné domácnosti.

Před vstupem do vnitřního prostoru je nutné si vydezinfikovat ruce.

Během bohoslužby platí obecná povinnost nosit roušku.


11.4
Neděle

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Neděle Božího milosrdenstvi

Mše svatá
Hutisko-Solanec

7,30

K Božímu Milosrdenství
k 30. výročí úmrtí p. Slováka

Mše svatá
Hutisko-Solanec

8,45

Na poděkování za 70 let
s prosbou o Boží pomoc a ochranu


12.4
Pondělí

Pondělí
po 2. neděli velikonoční

-

Mše svatá v kostele nebude


13.4
Úterý

Úterý
po 2. neděli velikonoční

-

Mše svatá v kostele nebude


14.4
Středa

Středa
po 2. neděli velikonoční

Hutisko-Solanec
17,00

Mše svatá není, jen setkání s rodiči
a dětmi od 1. sv. přijímání


15.4
Čtvrtek
Čtvrtek
po 2. neděli velikonoční
-

Mše svatá v kostele nebude


16.4
Pátek

Pátek
po 2. neděli velikonoční

Hutisko-Solanec
16,00

Tichá adorace a růženec

Mše svatá
Hutisko-Solanec
17,00

Za zemřelého Jaroslava Maléře,
syna Jaroslava a živou rodinu


17.4 Sobota

Sobota
po 2. neděli velikonoční

Hutisko-Solanec
6,45

Růžencové večeřadlo

Mše svatá
Hutisko-Solanec
7,30

Mše svatá za nová kněžská
a duchovní povolání


18.4
Neděle

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Mše svatá
Hutisko-Solanec

7,30

Za zemřelou Veroniku Dorotíkovou,
syna Milana a živou rodinu

Mše svatá
Hutisko-Solanec

8,45

Za zemřelou rodinu Poláchovu:
Jindřicha, Anežku, dceru Aloisii,
dva syny, dva zetě, snachu a vnuka