Od čtvrtka 10. září je povinné nošení roušek
ve všech vnitřních prostorách budov !!!


27.9
Neděle

26. neděle v mezidobí

Sbírka na Sv. zemi

Mše svatá
Hutisko-Solanec

8,45

1) Za zemřelého Josefa Fárka,
bratra Rudolfa, Marii Ondryášovu,
Boží ochranu a požehnání pro živou rodinu

2) Za živou a zemřelou rodinu
Kedrońovu a Vlčkovu


28.9
Pondělí

Slavnost Sv. Václava,
mučedníka hlavního patrona
českého národa
i naší arcidiecéze

Mše svatá
Hutisko-Solanec

7
,30

Za zemřelého Zdenka Tedu
a Boží požehnání pro živou rodinu


29.9
Úterý

Svátek sv .archandělů:
Michaela, Gabriela, Rafaela

-

Mše svatá v kostele nebude


30.9
Středa

Památka sv. Jeronýma,
kněze, učitele církve

Mše svatá
Hutisko-Solanec

17,00

Za zemřelého Ladislava Měkynu,
manželku Ludmilu, bratra Josefa,
rodiče Měkynovy, duše v očistci


1.10
Čtvrtek

Památka
sv. Terezie od Dítěte Ježíše,
panny, učitelky církve

-

Mše svatá v kostele nebude


2.10
Pátek

Památka sv. andělů strážných

1. pátek v měsíci

Hutisko-Solanec
16,00

Tichá adorace a zpovídání

Mše svatá
Hutisko-Solanec

17,00

Za zemřelého Františka Pavlicu, rodiče
Pavlicovy, Maléřovy, dva zetě, za zdraví
nemocné osoby a za živou rodinu


3.10 Sobota

Neposkvrněného Srdce

1. sobota v měsíci

Zašová
15,00

Děkanátní pouť za obnovu rodin
a kněžská povolání


4.10
Neděle

27. neděle v mezidobí

Mše svatá
Hutisko-Solanec

8,45

1) Za zemřelého Bedřicha Petřeka,
bratra Josefa, rodiče, živou rodinu

2) Za zemřelé rodiče Jurajdovy,
Koláčkovy, živou a zemřelou rodinu