12.11
Neděle

Slavnost
VÝROČÍ
POSVĚCENÍ KOSTELA
Hutiské hody

32.neděle v mezidobí
Mše svatá
Hutisko-Solanec
8,45

1. Za živou a zemřelou rodinu Skalíkovou, Hatlapatkovou a Polickou
2. Za zemřelého Jaromíra a Jindřišku
Vašutovy, syna Svatoslava a dceru
Blaženu Papákovou


13.11
Pondělí

Památka
sv. Anežky České, panny

Mše svatá
Hutisko-Solanec
17,00

Za zemřelou Marii Měkynovou
a zemřelou Ludmilu Měkynovou
a celou rodinu


14.11
Úterý
Úterý 32. týdne v mezidobí
-

Mše svatá v kostele nebude


15.11
Středa
Sv. Alberta Velikého,
biskupa, učitele církve
Mše svatá
Hutisko-Solanec
17,00

Na poděkování za 40 let společného života
a rodinu Pavlicovu a Bilovu


16.11
Čtvrtek
Sv. Markéty Skotské
Sv.Gertrudy, panny
-

Mše svatá v kostele nebude


17.11
Pátek

Památka sv. Alžběty Uherské,
řeholnice
Mše svatá
Hutisko-Solanec
14,30

Pohřeb zemřelého
Josefa Mikundy z Podkání
(další pořad v kostele odpadá)


18.11 Sobota
Posvěcení římských bazilik
sv.apoštolů Petra a Pavla
Hutisko-Solanec
6,45

Růžencové večeřadlo a sv. přijímání


19.11
Neděle

33.neděle v mezidobí

Mše svatá
Hutisko-Solanec
8,45

Za zemřelého Ing. Roberta Koníře
a požehnání živé rodině