21.1
Neděle

3. neděle v mezidobí

Mše svatá
Hutisko-Solanec
8,45

Za zemřelého Bronislava Kacíře
a Boží požehnání pro celou rodinu


22.1
Pondělí

Pondělí 3. týdne v mezidobí
Hutisko-Solanec
17,00

Bohoslužba slova a sv. přijímání
(z důvodu nemoci P.Josefa)


23.1
Úterý
Úterý 3. týdne v mezidobí
-

Mše svatá v kostele nebude


24.1
Středa
Památka
sv. Františka Saleského,
biskupa, učitete církve
Mše svatá
Hutisko-Solanec
14,00

Pohřeb zemřelé Marie Dorotíkové (z Dílů)


25.1
Čtvrtek
Svátek Obrácení sv. Pavla,
apoštola
-

Mše svatá v kostele nebude


26.1
Pátek

Památka sv. Timoteje a Tita,
biskupů
Hutisko-Solanec
16,00

Zpovídání a tichá adorace

Mše svatá
Hutisko-Solanec
17,00

Za uzdravení nemocné osoby
a rodinu Pavlicovu


27.1 Sobota

Sv. Anděly Mericiové, panny

Hutisko-Solanec
6,45

Růžencové večeřadlo a sv. přijímání


28.1
Neděle

4. neděle v mezidobí

Sbírka na nové topení

Mše svatá
Hutisko-Solanec
8,45

Za Jindřicha a Anežku Poláchovy,
oboje rodiče, dva syny, sourozence,
snachu Ludmilu, rodiče Benešovy