24.5
Neděle

7.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Den modliteb
za sdělovací prostředky

Mše svatá
Hutisko-Solanec

7,30

Za zemřelé rodiče Františka
a Marii Růčkovy, živou a zemřelou rodinu
a duše v očistci

Mše svatá
Hutisko-Solanec

8,45

Za rodiče Petruželovy,jeich děti,
vnuky a celou rodinu

Hutisko-Solanec
15,00

Májová pobožnost u kapličky Chudějů


25.5
Pondělí

Sv. Bedy Ctihodného,
kněze, učitele církve
Sv. Řehoře VII, papeže
Sv. Marie Magdalény de Pazzi,
panny

-

Mše svatá v kostele nebude


26.5
Úterý

Památka sv. Filipa Neriho,
kněze

Mše svatá
Zašová
17,00

Mariánské večeřadlo


27.5
Středa
Sv. Augustina z Canterbury,
biskupa
Mše svatá
Hutisko-Solanec

17,00

Za zemřelou Františku Bukovjanovu,
živou a zemřelou rodinu obou stran


28.5
Čtvrtek

Čtvrtek
po 7. neděli velikonoční

-

Mše svatá v kostele nebude


29.5
Pátek

Pátek
po 7. neděli velikonoční

Hutisko-Solanec
16,00

Tichá adorace a zpovídání

Mše svatá
Hutisko-Solanec

17,00

Za zemřelého Josefa Pavlicu,
rodiče Pavlicovy a Kretkovy a živou rodinu


30.5 Sobota

Památka sv. Zdislavy

Mše svatá
Hutisko-Solanec

17,00

Mše z vigilie Seslání Ducha Svatého
s prodlouženým čtením
(platí již za zítřek)


31.5
Neděle

Slavnost
SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Mše svatá
Hutisko-Solanec

8,45

Za zemřelé rodiče Barabášovy, dva syny,
dvě dcery, rodiče Kotulkovy, dva syny
a otce Krhůta