AKTUÁLNĚ PLATÍ 5 STUPEŇ OPATŘENÍ


Účast na bohoslužbách je 10% kapacity lavic v kostele, to je u nás 15 lidí.
Týká se to hlavně rodiny, která má ten den mši svatou.

Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 2 metry,
s výjimkou členů jedné domácnosti.

Před vstupem do vnitřního prostoru je nutné si vydezinfikovat ruce.

Během bohoslužby platí obecná povinnost nosit roušku.


7.3
Neděle

3. NEDĚLE POSTNÍ

Hutisko-Solanec
8,15

Křížová cesta

Mše svatá
Hutisko-Solanec

8,45

1) Za zemřelého Josefa Krumpocha,
syna Radka, sourozence, oboje rodiče,
zetě Josefa Vančuru a duše v očistci
2) Za zemřelého Janu Kavkovou
a duše v očistci


8.3
Pondělí

Pondělí po 3. neděli postní
Sv. Jana z Boha, řeholníka

-

Mše svatá v kostele nebude


9.3
Úterý

Úterý po 3. neděli postní
Sv. Františky Římské,
řeholnice

-

Mše svatá v kostele nebude


10.3
Středa

Středa po 3. neděli postní
Sv. Jana Ogilvie,
kněze, mučedníka

-

Mše svatá v kostele nebude


11.3
Čtvrtek

Čtvrtek po 3. neděli postní

-

Mše svatá v kostele nebude


12.3
Pátek

Pátek po 3. neděli postní

Hutisko-Solanec
16,00

Zpovídání a adorace

Hutisko-Solanec
16,15

Křížová cesta

Mše svatá
Hutisko-Solanec
17,00

Za zemřelé Josefa a Františku Michutovy,
syna Miroslava živou rodinu
a na poděkování za 70 let života


13.3 Sobota

Sobota po 3. neděli postní

Výroční den
zvolení papeže Františka

Hutisko-Solanec
6,45

Růžencové večeřadlo

Mše svatá
Hutisko-Solanec
7,30

Mše svatá k P.Marii za papeže


14.3
Neděle

4. NEDĚLE POSTNÍ

Hutisko-Solanec
8,15

Křížová cesta

Mše svatá
Hutisko-Solanec

8,45

1) Za zemřelého Josefa a Zdeňku Miklovy
a živou rodinu
2) Za oběti koronaviru,za nemocné
a ukončení pandemie