V důsledku celostátní karantény jsou až do odvolání všechny bohoslužby v kostele neveřejné.

Výjimkou jsou pohřby, ale budou jen v rodinném kruhu.

Věřící jsou v neděli od účasti na mši sv. dispenzováni

Všem doporučujeme účast na bohoslužbách prostřednictvím Proglasu, internetového rádia, TV, naší web kamery,
Audiokostel, Tv Noe, Tv Lux, Mše Online

Více se doma modlete růženec, křížovou cestu, čtěte Písmo sv. Pamatujme na nemocné nákazou a za zastavení pandemie.
Objednané mše budou slouženy po telefonické domluvě.


29.3
Neděle

5. NEDĚLE POSTNÍ

Hutisko-Solanec
8,00

Křížová cesta je neveřejná,
přenáší se přes naši webkameru

Mše svatá
Hutisko-Solanec

8:45

Mše svatá je neveřejná,
přenáší se přes naši webkameru


30.3
Pondělí

Pondělí po 5. neděli postní
-

Mše svatá v kostele nebude


31.3
Úterý

Úterý po 4. neděli postní

-

Mše svatá v kostele nebude


1.4
Středa
Středa po 5. neděli postní
-

Mše svatá v kostele nebude


2.4
Čtvrtek
Čtvrtek po 5. neděli postní
Sv. Františka z Pauly,
poustevníka
-

Mše svatá v kostele nebude


3.4
Pátek

První pátek v měsíci

Hutisko-Solanec
16,30

Křížová cesta je neveřejná,
přenáší se přes naši webkameru

Mše svatá
Hutisko-Solanec

17:00

Mše svatá je neveřejná,
přenáší se přes naši webkameru

Za uzdravení rodu Vaculíkových
a požehnání pro živou rodinu


4.4 Sobota
První sobota v měsíci
Sv. Izidora,
biskupa a učitele církve
Hutisko-Solanec
6:45

Mariánské večeřadlo,
přenáší se přes naši webkameru
(poselství z 18. října 1975)

Mše svatá
Hutisko-Solanec

7:30

Mše svatá je neveřejná,
přenáší se přes naši webkameru

Na smír Neposkvrněnému Srdci P. Marie


5.4
Neděle

KVĚTNÁ NEDĚLE

Hutisko-Solanec
8,00

Křížová cesta je neveřejná,
přenáší se přes naši webkameru

Mše svatá
Hutisko-Solanec

8:45

Mše svatá je neveřejná,
přenáší se přes naši webkameru
Za zemřelou Ludmilu Bártkovu,
manžela, bratry a sestry

Po mši svaté bude následovat krátké hudebni povzbuzení
Aneta Ručková - soprán
Josef Kratochvíl - varhany