22.4
Neděle


4.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Den modliteb za povolání
k duchovnímu stavu


Mše svatá
Hutisko-Solanec
8,45

1. za živou a zemřelou rodinu Skalíkovu, Hatlapatkovu a Polickou
2. Na poděkování za 75 let Ludmily
Porubové, zemřeléhomanžela,
požehnání pro živou rodinu


23.4
Pondělí

Svátek sv. Vojtěcha,
biskupa, a mučedníka
Mše svatá
Hutisko-Solanec
17,00

Za zemřelého Zdenka Tedu,
rodiče Miklovy a sourozence
Vladimíra a Jaroslava


24.4
Úterý
Sv. Jiří, mučedníka
Sv. Fidela ze Sigmaringy,
knšze a mučedníka
Mše svatá
Hutisko-Solanec
17,00

Oblastní večeřadlo


25.4
Středa
Svátek sv. Marka, evangelisty
Mše svatá
Hutisko-Solanec
17,00

Za zemřelou Ludmilu a Františka Barabášovy, rodiče, sourozence,
syna Stanislava, prosba o Boží požehnání
pro celou rodinu


26.4
Čtvrtek
Čtvrtek
po 4. neděli velikonoční
-

Mše svatá v kostele není


27.4
Pátek

Pátek
po 4. neděli velikonoční

Hutisko-Solanec
16,00

Tichá adorace a zpovídání

Mše svatá
Hutisko-Solanec
17,00

Za zemřelého Jaroslava Baroše,
rodiče z obou stran a živou rodinu


28.4 Sobota

Sv. Petra Chanela,
kněze, mučedníka
Sv. Ludvíka Marie Grigniona,
kněze

Hutisko-Solanec
6,45

Růžencové večeřadlo a svaté přijímání


29.4
Neděle

5.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Mše svatá
Hutisko-Solanec
8,45

1. Za živé a zemřelé farníky
2. Za uzdravení nemocné dcery