Od pondělí 23.11.2020 je na bohoslužbách omezen počet na 20 účastníků. Je to hlavně pro ty, kteří ten den mají mši svatou !!!


29.11
Neděle

l. NEDĚLE ADVENTNÍ

Mše svatá
Hutisko-Solanec

8,45

1) Za zemřelého Františka Jurečku,
jeho rodiče, zemřelou Zdenku Červenou,
její sestru Františku, duše v očistci
a živou rodinu

2) Za zemřelého Ladislava Koláčka,
dceru Annu Slovákovu
a nemocnou Andělu Koláčkovou


30.11
Pondělí

Svátek sv. Ondřeje, apoštola

-

Mše svatá v kostele nebude


1.12
Úterý

Sv. Edmunda Kampiána,
kněze, mučedníka

-

Mše svatá v kostele nebude


2.12
Středa

Středa po 1. neděli adventní

Mše svatá
Hutisko-Solanec

17,00

Za živou a zemřelou rodinu Horákovu
a Michutovu


3.12
Čtvrtek

Památka
sv. Františka Xaverského,
kněze

-

Mše svatá v kostele nebude


4.12
Pátek

Sv. Jana Damašského,
kněze, učitele církve

První pátek v měsíci

Hutisko-Solanec
16,00

Tichá adorace a zpovídání

Mše svatá
Hutisko-Solanec

17,00

Za Jindřišku a Jaroslava Zubkovy,
prarodiče Bortlovy a poděkování za zdraví
rodinám Hatlapatkovým a Zubkovým


5.12 Sobota

První sobota v měsíci

Hutisko-Solanec
6,45

Růžencové večeřadlo a sv. přijímání


6.12
Neděle

II. NEDĚLE ADVENTNÍ

Mše svatá
Hutisko-Solanec

8,45

Za Františka a Marii Růčkovy,
živou a zemř. rodinu a duše v očistci