AKTUÁLNĚ PLATÍ 5 STUPEŇ OPATŘENÍ


Účast na bohoslužbách je 10% kapacity lavic v kostele, to je u nás 15 lidí.
Týká se to hlavně rodiny, která má ten den mši svatou.

Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 2 metry,
s výjimkou členů jedné domácnosti.

Před vstupem do vnitřního prostoru je nutné si vydezinfikovat ruce.

Během bohoslužby platí obecná povinnost nosit roušku.


10.1
Neděle

Svátek Křtu Páně

Večer končí vánoční doba

Mše svatá
Hutisko-Solanec

8,45

Za zemřelou Annu Štajnerovu
(nedožit. 100 let)
dva manžely a syna Miroslava


11.1
Pondělí

Pondělí 1. týdne v mezidobí

Hutisko-Solanec
15,00

Odstrojování stromků


12.1
Úterý

Úterý 1. týdne v mezidobí

Hutisko-Solanec 14,00

Pohřeb Milana Tunegy z Hutiska


13.1
Středa

Sv. Hilaria,
biskupa, učitele církve

-

Mše svatá v kostele nebude


14.1
Čtvrtek

Čtvrtek 1. týdne v mezidobí

-

Mše svatá v kostele nebude


15.1
Pátek

Pátek 1. týdne v mezidobí

Hutisko-Solanec
16,00

Zpovídání a adorace

Mše svatá
Hutisko-Solanec
17,00

Za zemřelého Ladislava Filu a živou rodinu


16.1 Sobota

Sobotní památka Panny Marie

Hutisko-Solanec
6,45

Růžencové večeřadlo a sv.přijímání


17.1
Neděle

2. neděle v mezidobí

Mše svatá
Hutisko-Solanec

8,45

Za živé a zemřelé farníky