14.10
Neděle

28. neděle v mezidobí

Mše svatá
Hutisko-Solanec 8,45

Za zemřelou Moniku Kurišovou,
zemřelé rodiče Kulišťákovy a živou rodinu


15.10
Pondělí

Památka
sv. Terezie od Ježíše,
panny a učitelky církve
Mše svatá
Hutisko-Solanec
17,00

Za živou a zemřelou rodinu Spáčilovu,
Vysloužilovu a Rozsypalovu


16.10
Úterý
Sv. Hedviky, řeholnice
Sv. Markéta Marie Alacoque,
panny
-

Mše svatá v kostele není


17.10
Středa

Památka
sv. Ignáce Antiochijského,
biskupa, mučedníka

Mše svatá
Hutisko-Solanec
17,00

Za zemřelého Augustina Vaška
k nedožitým 100. narozeninám,
manželku Kamilu, živou a zemřelou rodinu
a duše v očistci


18.10
Čtvrtek
Svátek sv. Lukáše,
evangelisty
-

Mše svatá v kostele není


19.10
Pátek

Sv. Jana a Izáka,
kněží a druhů, mučedníků
Sv. Pavla od Kříže, kněze

Hutisko-Solanec
16,00

Zpovídání a tichá adorace

Mše svatá
Hutisko-Solanec
17,00

Za zemřelého Vladimíra Vašuta
a živou rodinu


20.10 Sobota

Sobotní památka Panny Marie

Hutisko-Solanec
6,45

Růžencové večeřadlo a sv. přijímání.


21.10
Neděle

29. neděle v mezidobí

Misijní neděle
a sbírka na misie

Mše svatá
Hutisko-Solanec 8,45

1.) Za zemřelého Josefa Mikundu (1.výročí) rodiče a živou rodinu

2.)Za zemřelé manžele Marii a Josefa
Závorkovy, syna Jana a živou rodinu