2.8
Neděle

18. neděle v mezidobí

Mše svatá
Hutisko-Solanec

8,45

1) Za živé a zemřelé farníky

2) Za Jaroslava Mikundu, rodiče obou
stran a Boží požehnání pro živou rodinu


3.8
Pondělí

Pondělí 18. týdne v mezidobí

Mše svatá
Hutisko-Solanec

14,00

Pohřeb Vladislava Vaška
z Prostřední Bečvy


4.8
Úterý

Památka
sv. Jana Marie Vianneye,
kněze

-

Mše svatá v kostele nebude


5.8
Středa

Posvěcení římské baziliky
"Panny Marie Sněžné"

Mše svatá
Hutisko-Solanec

17,00

Za zemřelého Aloise Růčku,
zemřelého Josefa Solanského
a zemřelého Jaroslava Dvořáka


6.8
Čtvrtek

Svátek Proměnění Páně

-

Mše svatá v kostele nebude


7.8
Pátek

Sv. Kajetána, kněze
Sv. Sixta II.,
papeže a druhů, mučedníků

První pátek v měsíci

Hutisko-Solanec
16,00

Tichá adorace

Mše svatá
Hutisko-Solanec

17,00

Za rodiče Křivovy, tři dcery, dva zetě,
vnuka a pravnučku


8.8 Sobota

Památka sv. Dominika, kněze

Hutisko-Solanec
6,45

Růžencové večeřadlo a sv. přijímání


9.8
Neděle

19. neděle v mezidobí

Mše svatá
Hutisko-Solanec

8,45

1) Za Irenu Mikundovu a živou rodinu

2) Za zemřelé rodiče Jana a Jiřinu Machýčkovy, jejich zemřelé sourozence
a Boží požehnání živé rodině