16.6
Neděle

Slavnost
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Mše svatá
Hutisko-Solanec 8,45

1) Za zemřelé rodiče Ručkovy,
tři syny, tři bratry

2) Na poděkování za přijatá dobrodiní,
dar zdraví a Boží požehnání živé rodině


17.6
Pondělí

Pondělí 11. týdne v mezidobí
Mše svatá
Hutisko-Solanec 17,00

Za zemřelého Josefa Ošťádala


18.6
Úterý

Úterý 11. týdne v mezidobí

Mše svatá
u Anežky na Soláni
17,00

Oblastní večeřadlo
(u Anežky na Soláni)


19.6
Středa
Sv. Jana Nepomuka
Neumanna,
biskupa

Mše svatá
Hutisko-Solanec
17,00

Ze zítřejší slavnosti

Za zemřelého Františka Jurečku,
jeho rodiče, zemřelou Zdenku Červenou
a živou rodinu


20.6
Čtvrtek
Slavnost
TĚLA A KRVE PÁNĚ

Doporučený svátek
-

Mše svatá v kostele nebude


21.6
Pátek

Památka sv. Aloise Gonzagy,
řeholníka

Hutisko-Solanec
16,00

Tichá adorace a zpovídání

Mše svatá
Hutisko-Solanec
17,00

Za zemřelého Josefa Kuběnu,
rodiče, živou rodinu


22.6 Sobota

Sv. Jana Fishera,
biskupa
a Tomáše Mora,
mučedníků

Hutisko-Solanec
6,45

Růžencové večeřadlo a sv. přijímání


23.6
Neděle

12. neděle v mezidobí

Mše svatá
Hutisko-Solanec 8,45

1) Za zemřelého Josefa Ondryáše
(30.výročí úmrtí) jeho manželku Žofii,
zemřelé příbuzné a prosbu
o dar zdraví a Boží ochranu pro živé

2) Za Františka, Ladislava,Vlastimila
Mikundovy, Ladislava Slováka,
Marii Trochtovou a živou rodinu