17.9
Neděle

24.neděle v mezidobí

Mše svatá
Hutisko-Solanec
8,45

Za zemřelého Josefa Mikundu,
rodiče, bratra, sestru a živou rodinu


18.9
Pondělí

Pondělí 24. týdne v mezidobí

Mše svatá
Hutisko-Solanec
17,00

Na poděkování za přijatá dobrodiní
a prosba o další Boží pomoc


19.9
Úterý
Sv. Januária,
biskupa, mučedníka
-

Mše svatá v kostele nebude


20.9
Středa
Památka sv. Ondřeje,
Pavla a druhů,
korejských mučedníků
Mše svatá
Hutisko-Solanec
17,00

Za zemřelou Marii Radovou a živou rodinu


21.9
Čtvrtek
Svátek sv. Matouše,
apoštola a evangelisty
-

Mše svatá v kostele nebude


22.9
Pátek

Pátek 24. týdne v mezidobí
Mše svatá
Hutisko-Solanec

15,00

Pohřeb se mší svatou
za Anežku Vašutovou ze Solance


23.9 Sobota
Památka sv. Pia z Pietrelciny,
kněze
Hutisko-Solanec
6,45

Růžencové večeřadlo a sv. přijímání


24.9
Neděle

25.neděle v mezidobí
Měsíční sbírka pro kostel

Mše svatá
Hutisko-Solanec
8,45

Za živé a zemřelé farníky