Na bohoslužbách je od středy 14. října do úterý 3. listopadu omezen počet jen na 6 účastníků !!!


18.10
Neděle

29. neděle v mezidobí

Den modliteb za misie

Mše svatá
Hutisko-Solanec

8,45

1) Za zemřelé manžele Jana a Marii Závorkovy, syna Jana a živou rodinu

2) Za živé a zemřelé farníky


19.10
Pondělí

Sv. Jana, Izáka,
kněží a druhů, mučedníků
Sv. Pavla od Kříže, kněze

-

Mše svatá v kostele nebude


20.10
Úterý

Úterý 29. týdne v mezidobí

-

Mše svatá v kostele nebude


21.10
Středa

Bl. Karla Rakouského

Mše svatá
Hutisko-Solanec

17,00

Za zemřelého Josefa Pěluchu,
manželku Blaženu,
zemřelou rodinu z obou stran


22.10
Čtvrtek

Sv. Jana Pavla II., papeže

-

Mše svatá v kostele nebude


23.10
Pátek

Sv. Jana Kaistránského,
kněze

Hutisko-Solanec
16,00

Tichá adorace a zpovídání

Mše svatá
Hutisko-Solanec

17,00

Za zemřelého Oldřicha a Boženu Barošovy,
zetě a Boží požehnání pro živou rodinu


24.10 Sobota

Sv. Antonína Marie Klareta,
biskupa

Hutisko-Solanec
6,45

Růžencové večeřadlo a sv. přijímání


25.10
Neděle

30. neděle v mezidobí

Mše svatá
Hutisko-Solanec

8,45

1) Za zemřelého Jossefa Mikundu, syna
Josefa, rodiče, živou a zemřelou rodinu

2) Za rodiče Pastorkovy, syna Antonína,
živou a zemřelou rodinu