AKTUÁLNĚ PLATÍ

Bohoslužby se mohou konat, ale je při nich třeba dodržovat hygienická opatření.

Počet není omezen, ale přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy
alespoň 2 metry, s výjimkou členů jedné domácnosti.

Po celou dobu bohoslužby platí povinnost mít nasazený respirátor, chirurgickou roušku či nanoroušku. Látkové roušky, šály či šátky nejsou považovány
za dostatečnou ochranu.

Účastníci si před vstupem do vnitřních prostor musí vydezinfikovat ruce.


2.5
Neděle

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Pouť ke sv. Josefu

Mše svatá
Hutisko-Solanec

7,30

Za zemřelou
Žofii a Josefa Ondryášovy,
celou zemřelou rodinu,
s prosbou o Boží požehnání živým

Mše svatá
Hutisko-Solanec

8,45

Za živé a zemřelé farníky


3.5
Pondělí

Svátek sv. Filipa a Jakuba,
apoštolů

-

Mše svatá v kostele nebude


4.5
Úterý

Úterý
po 5. neděli velikonoční
Sv. Floriána, mučedníka

-

Mše svatá v kostele nebude


5.5
Středa

Středa
po 5. neděli velikonoční

Hutisko-Solanec
16,30

Setkání s rodiči a dětmi
od 1. sv. přijímání

Mše svatá
Hutisko-Solanec
17,00

Mše svatá na úmysl dárce


6.5
Čtvrtek
Památka sv. Jana Sarkandra,
kněze a mučedníka
-

Mše svatá v kostele nebude


7.5
Pátek

Prvná pátek v měsíci

Hutisko-Solanec
16,00

Tichá adorace a růženec

Mše svatá
Hutisko-Solanec
17,00

Za zemřelé rodiče Petruželovy,
děti, vnuky a celou rodinu


8.5 Sobota

Panny Marie,
Prostřednice všech milostí

Hutisko-Solanec
6,45

Růžencové večeřadlo

Mše svatá
Hutisko-Solanec
7,30

Mše svatá na úmysl dárce


9.5
Neděle

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Den modliteb
za pronásledované křesťany

Mše svatá
Hutisko-Solanec

7,30

Za zemřelého Josefa Fiuráška,
sedm bratrů, čtyři sestry,
živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

Mše svatá
Hutisko-Solanec

8,45

Za zemřelého Josefa Kubjáta,
manželku Aloisii, syny Josefa, Jaroslava,
Bohumila, živou rodinu