5.7
Neděle

Slavnost
sv. Cyrila a Metoděje,
patronů Evropy a Moravy

Mše svatá
Hutisko-Solanec

8,45

Od nedávného pohřbu za zemřelou Janu
Fiuráškovou a zemřelé rodiče Fojtáškovy


6.7
Pondělí

S. Marie Gorettiové,
panny a mučednice

-

Mše svatá v kostele nebude


7.7
Úterý

Úterý 14. týdne v mezidobí

-

Mše svatá v kostele nebude


8.7
Středa

Středa 14. týdne v mezidobí

-

Mše svatá v kostele nebude


9.7
Čtvrtek

Sv. Augustina Žao Ronga,
kněze a druhů, mučedníků

-

Mše svatá v kostele nebude


10.7
Pátek

Pátek 14. týdne v mezidobí

Hutisko-Solanec
16,00

Tichá adorace a zpovídání

Mše svatá
Hutisko-Solanec

17,00

Za zemřelého Květoslava Charváta,
jeho zemřelého syna, zemřelé rodiče
Minarčíkovy a živou rodinu


11.7 Sobota

Svátek sv. Benedikta,
opata, patrona Evropy

Hutisko-Solanec
6,45

Růžencové večeřadlo

Mše svatá
Hutisko-Solanec

7,30

Za dar zdraví
a Boží požehnání pro živou rodinu


12.7
Neděle

15. neděle v mezidobí

Mše svatá
Hutisko-Solanec

8,45

Na poděkování za 80 let
s prosbou o Boží ochranu,
zemřelé rodiče Pavlicovy, Kretkovy
a živou rodinu