AKTUÁLNĚ PLATÍ

Bohoslužby se mohou konat, ale je při nich třeba dodržovat hygienická opatření.

Počet není omezen, ale přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy
alespoň 1,5 metru, s výjimkou členů jedné domácnosti.

Po celou dobu bohoslužby platí povinnost mít nasazený respirátor, chirurgickou roušku či nanoroušku. Látkové roušky, šály či šátky nejsou považovány
za dostatečnou ochranu.

Účastníci si před vstupem do vnitřních prostor musí vydezinfikovat ruce.


28.11
Neděle

Nový církevní rok
DOBA ADVENTNÍ
Cyklus C
1. NEDĚLE ADVENTNÍ

Mše svatá
Hutisko-Solanec

8,45

1) Za zemřelé rodiče Anežku a Josefa Fuskovy, zemřelého zetě, tři vnuky,
Boží požehnání pro živou rodinu

2) Za zemřelé rodiče Barboru a Ludvíka
Pavlicovy a živou rodinu


29.11
Pondělí

Pondělí po 1. neděli adventní

-

Mše v kostele nebude


30.11
Úterý

Svátek sv. Ondřeje, apoštola

-

Mše v kostele nebude


1.12
Středa

Sv. Edmunda Kampiána,
kněze, mučedníka

-

Mše v kostele nebude


2.12 Čtvrtek

Čtvrtek po 1. neděli adventní

-

Mše v kostele nebude


3.12
Pátek

Památka
sv. Františka Xaver, kněze

První pátek v měsíci

Hutisko-Solanec
16,00

Adorace a zpovídání

Mše svatá
Hutisko-Solanec
17,00

Za zemřelou Ludmilu Koláčkovou,
příuzné a synovce


4.12
Sobota

Sv. Jana Damaškého,
kněze, učitele církve

První sobota v měsíci

Hutisko-Solanec
6,45

Růžencové večeřadlo

Mše svatá
Hutisko-Solanec
7,30

Na smír Neposkvrněnému Srdci P. Marie
a na její úmysly


5.12
Neděle

2. NEDĚLE ADVENTNÍ

Mše svatá
Hutisko-Solanec

8,45

1) Za zemřelého Františka Jurečku,
jeho rodiče, Zdenku Červenou,
živou rodinu, duše v očistci

2) Za zemřelou Andělu a Ladislava
Koláčkovy,zemřelou Annu Slovákovou,
živou rodinu a duše v očistci