AKTUÁLNĚ PLATÍ

Bohoslužby se mohou konat, ale je při nich třeba dodržovat hygienická opatření.

Počet není omezen, ale přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy
alespoň 1,5 metru, s výjimkou členů jedné domácnosti.

Po celou dobu bohoslužby platí povinnost mít nasazený respirátor, chirurgickou roušku či nanoroušku. Látkové roušky, šály či šátky nejsou považovány
za dostatečnou ochranu.

Účastníci si před vstupem do vnitřních prostor musí vydezinfikovat ruce.


26.9
Neděle

26. neděle v mezidobí

Měsíční sbírka pro kostel

Mše svatá
Hutisko-Solanec

8,45

1) Za zemřelou Jiřinu a Vladimíra
Ondřejovy a živou rodinu

2) Za zemřelého Pavla Kotulka
a živou rodinu


27.9
Pondělí

Památka
sv. Vincence z Paula,
kněze

Mše svatá
Hutisko-Solanec
17,00

Mše na úmysl dárce
(z následující slavnosti)


28.9
Úterý

Slavnost SV. VÁCLAVA,
hl. patrona českého národa

Mše svatá
Hutisko-Solanec
11,00

Za Julii Rozsypalovou a její rodinu


29.9
Středa

Svátek sv. Michaela, Gabriela,
Rafaela, archandělů

-

Mše v kostele nebude


30.9 Čtvrtek
Památka sv. Jernýma, kněze, a učitele církve
Mše svatá
Hutisko-Solanec
15,00

Pohřeb Anny Minarčíkové - z Podsoláně


1.10
Pátek

Památka
sv. Terezie od Dítěte Ježíše

1.pátek v měsíci

Hutisko-Solanec
16,00

Adorace a zpovídání

Mše svatá
Hutisko-Solanec
17,00

Za zemřelou Anežku Pšenicovou,
bratra Josefa Chuděje a živou rodinu


2.10 Sobota

Památka sv. andělů strážných

1.sobota v měsíci

Hutisko-Solanec
6,45

Růžencové večeřadlo

Mše svatá
Hutisko-Solanec
7,30

Mše na smír
Neposkvrněnému Srdci P. Marie


3.10
Neděle

27. neděle v mezidobí

Mše svatá
Hutisko-Solanec

8,45

1) Za živé a zemřelé farníky

2) Za požehnání živé rodině Adamcové