10.11
Neděle

Hutiské hody
(Výročí posvěcení kostela)
32. neděle v mezidobí

Mše svatá
Hutisko-Solanec 8,45

Za zemřelého Josefa a Františku Bernátkovy, syna Josefa
a živou rodinu a zemřelou rodinu

(po mši svaté je hra o sv. Anežce České)


11.11
Pondělí

Památka
sv. Martina Tourského,
biskupa

Mše svatá
Hutisko-Solanec
17,00

Za rodinu Miklovou, syna Jaroslava
a živou rodinu

Mše svatá bude na faře !


12.11
Úterý

Památka
sv. Josafata,
biskupa a mučedníka

-

Mše svatá v kostele nebude


13.11
Středa

Památka
sv. Anežky České, panny

Mše svatá
Hutisko-Solanec
17,00

Za zemřelého Ladislava Koláčka,
dceru Annu, vnuka Romana,
zemřelou rodinu obou stran


14.11
Čtvrtek
Čtvrtek 32. týdne v mezidobí
-

Mše svatá v kostele nebude


15.11
Pátek

Sv. Alberta Velikého,
biskupa a učitele církve

Hutisko-Solanec
16,00

Zpovídání a tichá adorace

Mše svatá
Hutisko-Solanec
17,00

Za zemřelého Josefa Chuděje,
manželku Aloisii, rodiče obou stran,
sestru Marii Koláčkovou


16.11 Sobota
Sv. Markéty Skotské
Sv. Gertrudy, panny
Hutisko-Solanec
6,45

Růžencové večeřadlo a svaté přijímání


17.11
Neděle

33. neděle v mezidobí

Koná se sbírka na Charitu

Mše svatá
Hutisko-Solanec 8,45

Za zemřelého Ing. Roberta Koníře
při 10. výročí úmrtí a živou rodinu