18.8
Neděle

20. neděle v mezidobí

Mše svatá
Hutisko-Solanec 8,45


Za zemřelého
Miroslava a Ludmilu Pavlátovy,
živou a zemřelou rodinu


19.8
Pondělí

Sv. Jana Eudese, kněze
-

Mše svatá v kostele nebude


20.8
Úterý

Památka sv. Bernarda,
opata a učitele církve

Mše svatá
Rožnov p.R.
17,00

Regionální večeřadlo


21.8
Středa

Památka sv. Pia X., papeže

Mše svatá
Hutisko-Solanec
17,00

Na úmysl dárce


22.8
Čtvrtek
Památka
Panny Marie Královny
-

Mše svatá v kostele nebude


23.8
Pátek

Sv. Růženy z Limy,
panny

Hutisko-Solanec
16,00

Tichá adorace a zpovídání

Mše svatá
Hutisko-Solanec
17,00

Za Helenu Zdráhalovu, rodiče a bratra
s manželkou


24.8 Sobota
Svátek sv. Bartoloměje,
apoštola

Hutisko-Solanec
6,45

Mariánské večeřadlo a sv. přijímání


25.8
Neděle

21. neděle v mezidobí
Sbírka na topení kostela

Mše svatá
Hutisko-Solanec 8,45

Za živé a zemřelé farníky