17.6
Neděle

11. neděle v mezidobí

Mše svatá
Hutisko-Solanec
8,45

Za zemřelé rodiče Barabášovy, dva syny, dvě dcery, zemřelé rodiče Kotulkovy,
dva syny a otce Krhuta a živou rodinu


18.6
Pondělí

Pondělí 11. týdne v mezidobí
Mše svatá
Hutisko-Solanec
17,00

Za zemřelého Františka a Ludmilu Valovy
a za požehnání pro celou rodinu


19.6
Úterý
Sv. Jana Nep. Neumanna, biskupa Sv. Romualda, opata
-

Mše svatá v kostele není


20.6
Středa
Středa 11. týdne v mezidobí
Mše svatá
Hutisko-Solanec 17,00

Za zemřelou Marii a Milana Vyhlídalovy,
k 90. narozeninám, s prosbou
za Boží požehnání pro živou rodinu


21.6
Čtvrtek
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
-

Mše svatá v kostele není


22.6
Pátek

Sv. Paulína Nolánského,
biskupa
Sv. Jana Fishera, biskupa
a Tomáše Mora, mučedníků

Hutisko-Solanec
16,00

Tichá adorace a zpovídání

Mše svatá
Hutisko-Solanec
17,00

Za zemřelého Tomáše a Pavla Ruskovy,
živou a zemřelou rodinu Ruskovu


23.6 Sobota

Sobotní památka P. Marie

Hutisko-Solanec
6,45

Růžencové večeřadlo a sv. přijímání


24.6
Neděle

Slavnost
NAROZENÍ
SV. JANA KŘTITELE


Sbírka na nové topení

Mše svatá
Hutisko-Solanec
8,45

Za zemřelého Jana Vičana,
který by se dožil 80 let,
jeho rodiče, sestru Jiřinku
a prarodiče z obou stran