AKTUÁLNĚ PLATÍ

Bohoslužby se mohou konat, ale je při nich třeba dodržovat hygienická opatření.

Počet není omezen, ale přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy
alespoň 2 metry, s výjimkou členů jedné domácnosti.

Po celou dobu bohoslužby platí povinnost mít nasazený respirátor, chirurgickou roušku či nanoroušku. Látkové roušky, šály či šátky nejsou považovány
za dostatečnou ochranu.

Účastníci si před vstupem do vnitřních prostor musí vydezinfikovat ruce.


1.8
Neděle

18. neděle v mezidobí

Mše svatá
Hutisko-Solanec

8,45

Za Boží požehnání


2.8
Pondělí

Sv. Petra Juliána Eymarda,
kněze

-

Mše v kostele nebude


3.8
Úterý

Středa 17. týdne v mezidobí

-

Mše v kostele nebude


4.8
Středa

Památka sv. Jana Marie
Vianneye, kněze

-

Mše v kostele nebude


5.8 Čtvrtek
Památka římské baziliky
P. Marie
-

Mše v kostele nebude


6.8
Pátek

Svátek Proměnění Páně

Hutisko-Solanec
16,00

Adorace a zpovídání

Mše svatá
Hutisko-Solanec
17,00

Za rodiče Křivovy, tři dcery, tři zetě,
vnuka a pravnučku


7.8
Sobota

První sobota v měsíci
Sv. Kajetána, kněze

Hutisko-Solanec
6,45

Růžencové večeřadlo

Mše svatá
Hutisko-Solanec
7,30

Na smír Neposkvrněnému Srdci
Panny Marie a jeho vítězství


8.8
Neděle

19. neděle v mezidobí

Mše svatá
Hutisko-Solanec

8,45

Za zemřelou Irenu Mikundovou
a živou rodinu