28.5
Neděle

7.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Mše svatá
Hutisko-Solanec
8,45

1.úmysl: Za živé a zemřelé farníky

2.úmysl: Za zemřelého Pavla Michuta
(1.výročí úmrtí)
a zemřelého Patrika Šimšu

Hutisko-Solanec
15,00

Májová pobožnost u kapličky
(u Chudějů - Pod Káním)


29.5
Pondělí

Pondělí
po 7. neděli velikonoční

Mše svatá
Hutisko-Solanec

17,00

Na poděkování za přijatá dobrodiní
s prosbou o další Boží ochranu a pomoc


30.5
Úterý

Památka sv. Zdislavy

Mše svatá
Zašová
17,00

Oblastní večeradlo


31.5
Středa
Svátek
Navštívení Panny Marie
Mše svatá
Hutisko-Solanec

17,00

Za zemřelého Josefa Kuběnu,
živou a zemřelou rodinu
(Po mši svaté poslední májová pobožnost)


1.6
Čtvrtek

Památka sv. Justina,
mučedníka

-

Mše svatá v kostele nebude


2.6
Pátek

První pátek
Božského Srdce Ježíšova

Hutisko-Solanec
16,00

Prvopáteční adorace a zpovídání

Mše svatá
Hutisko-Solanec

17,00

Za zemřelého Vladislava Liďáka
a rodiče obou stran


3.6 Sobota
Památka
sv.Karla Lwangy a druhů,
mučedníků
První sobota
Neposkvrnéného Srdce
P.Marie
Hutisko-Solanec
6,45

Růžencové večeřadlo

Mše svatá
Hutisko-Solanec

7,30

Na smír P.Marii


4.6
Neděle

Slavnost
SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Sbírka na církevní školy
v diecézi

Mše svatá
Hutisko-Solanec
8,45

Za zemřelého Milana Baroše,
jeho rodiče a živou rodinu