21.4
Neděle

DOBA VELIKONOČNÍ
Slavnost ZMRTVÝCHVST.PÁNĚ
Dnes sbírka na kněž seminář

Mše svatá
Hutisko-Solanec 8,45

1./ Za rodinu Josefa a Barbory Koláčkových a dceru Marii Koláčkovou

2./ Za zemřelou sestru, švagrovou
a jejich živé a zemřelé rodiny


22.4
Pondělí

PONDĚLÍ
V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Mše svatá
Hutisko-Solanec
8,45

Za živou rodinu Trlicovou a duše v očistci.


23.4
Úterý


ÚTERÝ
V OKTÁVU VELIKONOČNÍM


Připomínka Sv. Vojtěcha,
biskupa a mučedníka

-

Mše svatá v kostele nebude


24.4
Středa
STŘEDA
V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Připomínka sv. Jiří,
mučedníka
Mše svatá
Hutisko-Solanec
17,00

Za zemřelého Jaroslava Baroše
a duše v očistci


25.4
Čtvrtek
ČTVRTEK
V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

Připomínka sv. Marka,
evangelisty
-

Mše svatá v kostele nebude


26.4
Pátek

PÁTEK
V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

Hutisko-Solanec
16,00

Tichá adorace a křížová cesta

Mše svatá
Hutisko-Solanec
17,00

Za zemřelého Františka Pavlicu, dva zetě,
rodinu Maléřovou a Pavlicovou


27.4 Sobota

SOBOTA
V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

Hutisko-Solanec
6,45

Růžencové večeřadlo


28.4
Neděle

NEDĚLE VELIKONOČNÍ

NEDĚLE
BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

Mše svatá
Hutisko-Solanec 8,45

Za živé a zemřelé farníky