AKTUÁLNĚ PLATÍ

Bohoslužby a podobná náboženská shromáždění se mohou konat.

V kostele platí povinnost mít nasazený respirátor po celou dobu konání bohoslužby.

Účastníkům doporučujeme dodržovat rozestupy od ostatních
a pravidelnou desinfekci rukou.


23.1
Neděle

2. neděle v mezidobí

Mše svatá
Hutisko-Solanec

8,45

1) Za živou a zemřelou rodinu Skalíkovu,
Hatlapatkovu a jejich příbuzné

2) Za zemřelého Jana a Aloisii Kachtíkovy, bratry a sestry


24.1
Pondělí

Památka
sv. Františka Saleského,
biskupa a učitele církve

-

Mše v kostele nebude


25.1
Úterý

Svátek Obrácení sv. Pavla,
apoštola

-

Mše v kostele nebude


26.1
Středa

Památka sv. Timoteje a Tita,
biskupů

-

Mše v kostele nebude


27.1 Čtvrtek

Sv. Anděly Mericiové, panny

-

Mše v kostele nebude


28.1
Pátek

Památka
sv. sv, Tomáše Akvinského,
kněze a učitele církve

Hutisko-Solanec
16,00

Adorace

Mše svatá
Hutisko-Solanec
17,00

Za Marii a Josefa Bělunkovy a rodinu


29.1
Sobota

Sobotní památka P. Marie

Hutisko-Solanec
6,45

Růžencové večeřadlo a sv. přijímání


30.1
Neděle

4. neděle v mezidobí

Mše svatá
Hutisko-Solanec

8,45

Za zemřelou Blaženu Bortlovou,
rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu