23.7
Neděle

16.neděle v mezidobí

Mše svatá
Hutisko-Solanec
8,45

Za zemřelé rodiče Mikundovy, Trčkovy,
syny Jaroslava a Josefa,dceru Františku
a živou rodinu


24.7
Pondělí

Sv. Šarbela Makhlúfa, kněze

Mše svatá
Hutisko-Solanec
17,00

Za zemřelou Janu Kulišťákovou,
manžela a rodiče


25.7
Úterý
Svátek sv. Jakuba, apoštola
-

Mše svatá v kostele nebude


26.7
Středa
Památka sv. Jáchyma a Anny,
rodičů Panny Marie
-

Mše svatá v kostele nebude


27.7
Čtvrtek
Památka sv. Gorazda a druhů
Mše svatá
Hutisko-Solanec
15,00

Pohřební mše svatá za zemřelou
Žofii Vančurovou z Podsoláně


28.7
Pátek

Pátek 16. týdne v mezidobí
Hutisko-Solanec
16,00

Adorace a zpovídání

Mše svatá
Hutisko-Solanec

17,00

Za rodiče Jindřišku a Jaroslava Zubkovy
a duše v očistci


29.7 Sobota
Památka sv. Marty
Hutisko-Solanec
6,45

Růžencové večeřadlo a sv. přijímání


30.7
Neděle

17.neděle v mezidobí

Mše svatá
Hutisko-Solanec
8,45

Za živé a zemřelé farníky