26.1
Neděle

3. neděle v mezidobí

Neděle Bible
(slaví se poprvé)

Sbírka na opravu krovu střechy kostela

Mše svatá
Hutisko-Solanec 8,45

1) Za živé a zemřelé farníky

2) Za zemřelého Jaroslava, syna,
švagrovou, sourozen, oboje rodiče,
živé rodiny, duše očistci


27.1
Pondělí

Sv. Anděly Mericiové, panny
Mše svatá na faře
Hutisko-Solanec
17,00

Na úmysl dárce

(Mše svatá bude na faře)


28.1
Úterý

Památka
sv.Tomáše Akvinského,
kněze a učitele církve

-

Mše svatá v kostele nebude


29.1
Středa
Středa 3. týdne v mezidobí

Mše svatá
Hutisko-Solanec
17,00

Za zemřelého Miroslava Kulišťáka,
manželku a jejich rodiče


30.1
Čtvrtek
Čtvrtek 3. týdne v mezidobí
-

Mše svatá v kostele nebude


31.1
Pátek

Památka sv. Jana Boska,
kněze

Hutisko-Solanec
16,00

Tichá adorace a pak společná

Mše svatá
Hutisko-Solanec
17,00

Za zemřelé rodiče Rozsypalovy
a živou rodinu


1.2 Sobota
První sobota v měsíci

Hutisko-Solanec
6,45

Růžencové večeřadlo

Mše svatá
Hutisko-Solanec
7,30

Na smír Neposkvrněnému Srdci P. Marie
a její úmysly


2.2
Neděle

Svátek
Uvedení Páně do chrámu
(Hromnice)

Mše svatá
Hutisko-Solanec 8,45

Za zemřelého Jana Skalíka
a duše v očistci

(Žehnání a svící a průvod na začátku mše svaté)