16.12
Neděle

3.NEDĚLE ADVENTNÍ

Sbírka na nové topení
v kostele

Mše svatá
Hutisko-Solanec 8,45

Za zemřelou Žofii a Josefa Ondryášovy,
celou zemřelou rodinu, s prosbou
o Boží požehnání pro živou rodinu


17.12
Pondělí

Pondělí po 3. neděli adventní
Výroční den narození papeže Františka (1936)
-

Mše svatá v kostele nebude

Začíná předvánoční týden


18.12
Úterý
Úterý po 3. neděli adventní
Hutisko-Solanec
14,45 - 16,30

Vánoční sv. zpověď

Pak do 18 hodiny
je zpovídání na Pr. Bečvě


19.12
Středa

Středa po 3. neděli adventní

Mše svatá
Hutisko-Solanec
17,00

Za zemřelou Anežku Nerádovu, manžela,
syna Františka, snachu Anežku,
zetě Vlastimila Kubáně, Karla Majera,
Vojtěcha Petruželu,
živou a zemřelou rodinu


20.12
Čtvrtek
Čtvrtek po 3. neděli adventní
-

Mše svatá v kostele nebude


21.12
Pátek

Pátek po 3. neděli adventní

Připomínka sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve

Hutisko-Solanec
9,00

Školní vánoční koncert

Hutisko-Solanec
16,00

Zpovídání a tichá adorace

Mše svatá
Hutisko-Solanec
17,00

Za zemřelou Miladu a Jindřicha
Kysučanovy a živou rodinu


22.12 Sobota

Sobota po 3. neděli adventní

Hutisko-Solanec
6,45

Růžencové večeřadlo a sv. přijímání

Hutisko-Solanec
8,30

Zdobení vánočních stromků


23.12
Neděle

4.NEDĚLE ADVENTNÍ

Mše svatá
Hutisko-Solanec 8,45

1) Na poděkování za 85 let,
Boží ochranu, a živou rodinu

2) Za rodinu Sekyrovu a Holeňovu