22.1.2022
AKTUÁLNĚ PLATÍ

Bohoslužby a podobná náboženská shromáždění se mohou konat.

V kostele platí povinnost mít nasazený respirátor po celou dobu konání bohoslužby.

Účastníkům doporučujeme dodržovat rozestupy od ostatních
a pravidelnou desinfekci rukou.


22.1.2022 Dnes je sbírka na Bible v rámci neděle Božího slova.

22.1.2022 Tříkrálová sbírka vynesla celkem 143 945 korun. Před námi je jen Dolní Bečva a Valašská Bystřice, ale není to o moc tisíc víc než u nás. Celkové výsledky budou na nástěnce anebo si je můžete prohlédnout zde. Znovu P. Bůh zaplať za štědré dary a všem koledníkům a jejich vedoucím za vykonání sbírky.

15.1.2022 Od 18. do 25. ledna je Týden modliteb za jednotu křesťanů - pamatujme v modlitbě.

15.1.2022 Na nástěnce je plakát Nábor dobrovolníků pro Domov seniorů v Rožnově. Kdo by měl zájem o tuto činnost, ať si přečte podmínky.

15.1.2022 19. ledna slaví biskup Josef Hrdlička osmdesátiny. Dnes zase slaví 75. narozeniny naše dlouholetá varhanice Liba Pavelčáková, dnes sestřička Zdislava v Kroměříži. Vzpomeňte.

1.1.2022 Přečtěte si vánoční pastýřský list arcibiskupa. Je na nástěnce a zde.

1.1.2022 Přejeme všem požehnaný Nový rok: zdraví, Boží požehnání, přímluvu P. Marie a sv. Josefa.

1.1.2022 Tříkrálová sbírka bude po vesnici příští sobotu. Předtím voláme koledníky na 7,30 na mši svatou.

1.1.2022
Přehled úkonů duchovní správy za minulý rok:
9 křtů, 1 svatba, 26 pohřbů.
V pokladně fary máme k 1.1.: 665,-Kč.
Na bankovním účtu máme zhruba 450 tisíc.
Přesný přehled hospodaření farnosti dodá děkanátní účetní později.

26.12.2021 Zároveň děkujeme všem, kteří v uplynulém roce v kostele a kolem kostela pomáhali, uklízeli, zpívali, hráli, ministrovali, četli a sloužili jinak při bohoslužbách. Také díky těm, kteří na vánoce zpívali, hráli, kostel zdobili a zvl. vánoční stromky, stavěli Betlém a podobně. Hlavně také jáhnovi Vladimírovi a kostelníkovi za celoroční službu.

11.12.2021 Modlete se teď v adventě víc růženec za zastavení pandemie a za nemocné a jinak ohrožené

11.12.2021 Nahlaste své nemocné na vánoční zaopatřování.

11.12.2021 Příští neděli odpoledne bude zdobení vánočních stromků.

4.12.2021 Mše rorátní sledujte na Noe, v Proglasu, nebo také na slovenském Luxu, Přijďte taky do kostela na roráty v sobotu ráno.

4.12.2021 Tuto středu končí mimořádný svatojosefský rok.

27.11.2021 Mše rorátní sledujte na Noe nebo v Proglasu. Také slovenský Lux je dobrý.

27.11.2021 Náš arcibiskup i ostatní biskupové doporučují očkování. Noste více roušky a dodržujte rozestupy. Modlete se víc růžeec za zastavení další vlny pandemie a za nemocné na Covid-19.

27.11.2021 Vyučování náboženství zatím bude.

27.11.2021 Mikulášská nadílka tady nebude.

20.11.2021 Sbírka na Charitu vynesla (zaokrouhleně nahoru) 9 tisíc. Všem dárcům upřímné díky..

30.10.2021 Podle nejnovějšího rozhodnutí papeže máme možnost získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci, po celý listopad. Musíme splnit známé podmínky: každý den jít ke sv.přijímání, brzy ke sv. zpovědi, modltba na úmysl papeže, modlitba za zemřelého na hřbitově, nemít zalíbení v žádném hříchu. Využijte této velké možnosti k prospěchu zemřelých, aby mohli co nejdříve z očistcových muk.

30.10.2021 Málo se u nás odbírá a čte časopis Světlo a jiné časopisy. Nahlaste, kdo má o ně zájem, jinak je odhlásíme. Proč by tu měly ležet.

9.10.2021 Od příští neděle papež František vyhlásil tzv. synodální cestu ve všech diecézích světa. Co se tím myslí, vysvětlí náš arcibiskup v pastýářském listě, který se bude číst při mši saté.

2.10.2021 Sbírka z minulé neděle činila 12 630,- Kč. Všem dárcům upřímné díky.

2.10.2021 Zapisujte se na děkanátní pouť za rodiny a kněžská povolání v sobotu 16. října do Olomouce.

2.10.2021 Kdo je v adorační hodině, ať si vyzvedne další brožurku v sakristii. Je to dar od arcibiskupa.

4.9.2021 Sbírka vynesla 14950,- Kč. Soukromý dárce, který nechce být jmenován, dal 10 tisíc. .

4.9.2021 V pondělí bude bývat po náboženství o půl čtvrté zkouška menší scholy.

21.8.2021 Farnost Rožnov pod Radhoštěm zve rodiny s malými i velkými dětmi na "Výlet do světa biblických příběhů" ve dnech 17 - 19. září. Přihlašujte se do neděle 5.9. na tel. čísle 605 378 712 . Další informace v kostele a ve vývěsce.

14.8.2021 Vzadu na bočním oltáři jsou stolní i nástěnné kalendáře na příští rok. Stolní je za 60 a nástěnný za 40 Kč. Několik ještě letošních nástěnných je zdarma.

1.8.2021 Sbírka pro kostel z minulé neděle vynesla 10 tisíc.

1.8.2021 Nezapomínejte na Rok sv. Josefa, modlit se za naše rodiny, získávat odpustky.

24.7.2021 Z rozhodnutí papeže Františka se bude v neděli 25.7. slavit 1. světový den seniorů. Měli bychom si tím připomenout, že zvláště prarodiče jsou pro rodiny i církev přínosem, že je třeba je navštěvovat a pomáhat jim v nemoci a stáří, modlit se za ně. A oni zas pokud mohou, mají pomáhat mladým rodinám s výchovou vnoučat, a také při předávání víry.

10.7.2021 Sbírka na pomoc postiženým tornádem na jižní Moravě vynesla rekordních 55 tisíc. Všem dárcům upřímné díky a Pán Bůh zaplať!.

26.6.2021 Sbírka pro kostel z minulé neděle vynesla 7 950,-Kč. Pán Bůh zaplť za dary.

26.6.2021 Z rozhodnutí otce arcibiskupa bude příští neděli sbírka na pomoc postiženým tornádem na jižní Moravě.

26.6.2021 Otec arcibiskup předal záležitost Anežky Ottolini otci biskupovi Antonínovi Baslerovi k dořešení. Anežka před ním nyní potvrdila své vyznání víry a že nepatří do žádné nové církve, že zůstává členem jen naší katolické církve. Arcibiskup jí proto dává opět možnost přistupovat ke svátostem církve.

19.6.2021 První sv. přijímání se bude konat již 4. července.

12.6.2021 Farnost Val. Meziříčí děkuje všem, kdo přispěli do sbírky na círk..školu Salvátor 23.května. V celém děkanátu se vybralo neuvěřitelných 527 tisíc. P. Bůh zaplať všem za štědré dary.

12.6.2021 Poslední neděli 27.června budeme zapisovat na mše příští pololetí.


30.5.2021 Sbírka na církevní školy vynesla 16 tisíc. Díky za pomoc pro školu Salvátor ve Valašském Meziříčí.


30.5.2021 Horská chata Dům sv. Josefa na Gruni- hledá nového správce- nejlépe křesťanský manželský pár nebo nebo i samostatného muže. Zájemci podívejte se venku na nástěnku.


30.5.2021 Vzadu na stolku si vezměte zdarma dezinfekci na ruky.


8.5.2021 Od čtvrtka začíná devítidenní příprava na slavnost Letnic.(Seslání Ducha Sv.)


2.5.2021 Od 26. 4. nastalo určité rozvolňování v pandemii. Stále ovšem platí 2 metry rozestupy, roušky a dezinfekce rukou. Není určený počet lidí na bohoslužbách. Zatím ještě ponecháváme mši navíc v neděli v 7,30. Dejte to vědět příbuzným a známým farníkům.


2.5.2021 V Roku sv. Josefa a zvláště u nás dnes o pouti je možné získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek a uctěním tohoto světce navíc, třeba růžencem, litaniemi, modlitbou


10.4.2021 Přehled velikonočních sbírek:
Postní pokladničky : 5700,- Kč
Na květinovou výzdobu: 7700,-
Na Svatou zemi: 6000,- Kč
Na Kněžský seminář v olomouci: 5500,- Kč.
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!


4.4.2021 Přejeme všem farníkům milostiplné svátky velikonoční, hlavně pokoj a důvěru do srdce od Zmrtvýchvstalého Pána. Zároveň děkujeme všem, kteří se zapojili do příprav na velikonoční svátky a pomáhali při jejich provádění. (hlavně poprvé zpívané pašije)13.3.2021 Připomínám v souvislosti se slavností sv. Josefa, že je jeho jubilejní rok. A papež František od této slavnosti vyhlaašuje Rok rodiny Amoris laetitia (podle jeho encykliky). Je možné získávat plnomocné odpustky. Přehled, kdy a za jakých podmínek je možné je získat, je na nástěnce před kostelem. Je tam toho hodně, ale připomínám, že i na slavnost sv. Josefa, patrona našeho kostela, je možné získat plnomocné odpustky.


6.3.2021 Kdo chce přispět na květinovou výzdobu kostela na velikonoce, může přispět u paní Fiuráškové, která obětavě i s dcerou už dlouho zdobí kostel.


6.3.2021 Prožívejte i na dálku přípravu na velikonoční svátky, zvláště na dobrou svátost smíření. Někteří už měsíce nebyli u zpovědi a ani se o ni moc nezajímají. Buď ze strachu z pandemie nebo si na tento nenormální stav zvykli a možná jim i vyhovuje. Kdoví jestli bude hromadná zpověď. Spíš asi bude třeba chodit jednotlivě, aby nedošlo ke shlukování lidí. Případně si zpověď osobně domluvte s knězem, který vám víc vyhovuje. Duchovní služba není zakázána.


28.2.2021 Aktualizované kontakty na nemocniční kaplany.
Olomoucký kraj (odkaz), slouží pro farnosti na území Olomouckého a Pardubického kraje.
Zlínský kraj (odkaz) je určena pro farnosti ve Zlínském a Jihomoravském kraji.


28.2.2021 Sbírka Haléř sv. Petra z minulé neděle vynesla 7500,-Kč.


28.2.2021 Dary na jídlo pro hladovějící děti Mary´s meals vynesly 11050,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať a vzadu v kostele si můžete vzít knížky a letáky o organizaci Mary´s meals.


14.2.2021 Křčížové cesty budou bývat před mší v pátek a v neděli.


6.2.2021 V rámci Národního týdne manželství připravilo Centrum pro rodinu Valašské Meziříčí akci s názvem RANDE NA SOLÁNI (info zde) - Procházka pro manželské páry s tématy k rozhovoru a prohloubení vztahu. Délka trasy cca 1 km malebnou přírodou Valašska. Akce trvá celý týden od 8.2 do 14.2. 2021.Na posledním stanovišti se můžete vyfotit a pokud budete souhlasit se zveřejněním vaší fotografie, zašlete ji na e-mail Centra pro rodinu. Fotky budou vystaveny ve fotogalerii na webových stránkách CENTRA. Zde je e-mailová adresa, na kterou můžete posílat vaši fotografii: cprvalasskemezirici@ado.cz


30.1.2021 Sbírka na podporu Českého katolického biblického díla z minulé neděle vynesla 2000 Kč.


30.1.2021 Tříkrálová sbírka z obou kasiček vynesla 42 474,-Kč. Ostatní výsledky jsou na nástěnce. Celkem se vybralo v našem děkanátu 1 milion 160 584 korun. Je to dost, při těch letošních stížených podmínkách, Charita proto všem dárcům upřímně děkuje.


30.1.2021 Podívejte se venku na nástěnku, kde je přehled hospodaření naší farnosti za uplynulý rok 2020. Příjmy: 478 114,-Kč Výdaje : 314 314,-Kč Rozdíl je 163 800,-Kč. Ale zhledem k ušlechtilému dárci, který nám daroval 100 000,- na chod kostela, máme zůstatek 373 326,-


16.1.2021 Z rozhodnutí papeže Františkabude 3. neděle v mezidobí nazvána nedělí Božího slova. Máme přitom vykonat sbírku na podporru Českého katolického biblického díla.


16.1.2021 Děkujeme všem, kteří pomáhali při odstrojování vánoční výzdoby a Betléma.


2.1.2021 Přejeme všem farníkům požehnaný a klidnější nový rok. Ať se z té pandemie brzy dostaneme.


2.1.2021 Děkujeme znovu všem, kteří letos pomáhali při akcích kolem kostela a bohoslužbách, a za dary při omezených sbírkách nebo do pokladničky. Přehled hospodaření farnosti dostaneme od děkanátního účetního později.


2.1.2021 Přehled úkonů duchovní správy za minulý rok:
Křtů bylo 8, svatba pouze 1, pohřbů 24, z toho 6 kremací, svátost nemocných 33.


26.12.2020 Letos se za dané situace nebude konat ani Tříkrálová sbírka po domech. Kdo chce přispět, ať použije pokladničku ve zdi při vstupu do kostela.To platí od příští neděle do další.


19.12.2020 Modlete se za uzdravení našeho arcibiskupa Jana Graubnera. Je pořád v nemocnici, ale jeho stav se zlepšuje


19.12.2020 Ti, kdo jsou zapsáni v Eucharistické hodině, ať si vzadu u novin vyzvednou obálku s brožurkou k rozjímání a dopisem od arcibiskupa, který poslal ještě před onemocněním. Brožurka je zdarma.


19.12.2020 Vezměte si také farní Zpravodaje z Rožnova.


5.12.2020 Kněží z Rožnova tu chtějí jezdit jen v pátek a v neděli, středu proto raději neobsazujte. Výjimka je ale možná.

28.11.2020 Adventní dobu prožívejme s vnitřní usebraností a touhou po Kristu i v této nelehké době, kdy se nemůžeme plně účastnit bohoslužeb. Biskupové nám k tomu posílají adventní výzvu.

28.11.2020 Tento týden bude obnovena výuka náboženství v pastoračním středisku, jak to bylo v září.

14.11.2020 Půl hodiny po mši v neděli se podává sv. přijímání.

14.11.2020 Večer v 8 hod. se máme modlit růženec za ukončení pandemie, proto se i vyzvání.

14.11.2020 Protože teď nejsou nedělní sbírky, prosíme, abyste dávali i drobné dary vzadu do pokladničky ve zdi za přepážkou. Je to na potřeby kostela a na topení.. Mockrát díky.

31.10.2020 Dodržujte i nadále všechna. hygienická pravidla i když jsou hodně přísná.

17.10.2020 Modlete se růženec, doma i samostatně, za brzké překonání pandemie koronaviru. Biskupové navrhují 20. hodinu, pokud to jde, sjednotit se na tomto úmyslu. Nebojte se také přijít sem do kostela za Pánemi i mimo mši sv. Kdo jiný nás může víc zbavit strachu a posílit naději?

3.10.2020 Od pondělka začne také výuka náboženství, a to v pastoráku - ne ve škole!

3.10.2020 Sbírka na Sv. zemi vynesla zaokrouhleně 6 tisíc. Všem dárcům upřímné díky.

26.9.2020 Měsíc říjen je růžencový, proto se ho rádi modleme soukromě i společně, hlavně za mír.

19.9.2020 Ke vzniklé 2. vlně pandemie koronaviru doporučuje arcibiskup vrátit se nejen k rouškám, ale také vynechávat pozdrav pokoje podáním ruky, neužívat svěcenené vody v kropenkách, používat dezinfekci., často větrat prostory chrámu. Platí do odvolání.

5.9.2020 Letos se nekoná tradiční pouť pro seniory s Charitou na Sv. Hostýn /kvůli pandemii/.

29.8.2020 Sbírka z minulé neděle vynesla 13200 korun.

29.8.2020 Začne školní rok. Je třeba opět děti přihlásit děti do náboženství - jako minulé roky.

29.8.2020 P.Josef má zlomenou levou ruku po neśťastném pádu. Nebude teď fungovat.

1.8.2020 Sbírka pro kostel z minulé neděle činila 10750,-Kč. Všem dárcům upřímné díky.

27.6.2020 V Rožnově bude prázdninová úprava bohoslužeb. U nás nebudou mít mši sv. ve středu. Já budu mít mše podle okolností, hlavně v pátek, sobotu a neděli.

27.6.2020 Sbírka z minulé neděle činila zaokrouhleně 13 tisíc.Všem dárcům upřímné díky.

16.5.2020 Sbírka na pronásledované křesťany z minulé neděle činila 11200 Kč

9.5.2020 Nezapomeňte zase chodit na mše svaté, a také jít ke zpovědi "velikonoční".

11.4.2020 Postní kasičky přineste až na první veřejnou mši.

9.4.2020 Drazí přátelé, milí věřící, všichni lidé dobré vůle, ještě v době nedávno minulé patřilo mezi velikonoční zvyky rozsvítit světlo za oknem a případně vystavit obrázek Krista o velikonoční noci. Jako křesťanské církve v naší zemi se k tomuto zvyku letos vrátíme, abychom si připomenuli Ježíšovo zmrtvýchvstání jako rozzáření světla, které už nehasne a naděje, která nikdy neumírá. Všichni se nacházíme v situaci, kdy se nemůžeme shromažďovat ani navštívit o Velikonocích své příbuzné a přátele. Nemůžeme se ve svých církvích, farnostech a společenstvích ani účastnit bohoslužeb největšího křesťanského svátku - Velikonoc, slavnosti vzkříšení. Dovolujeme si proto vyzvat Vás všechny, lidi dobré vůle, abychom o velikonoční noci, tedy na Bílou sobotu 11. dubna 2020 po setmění, rozsvítili za oknem svíčku nebo jiné světlo na znamení života a naděje. Tuto naději nyní více než kdy jindy potřebujeme. Modlíme se za Vás, jsme Vám nablízku a vyprošujeme Vám Boží požehnání Česká biskupská konference a předsednictvo Ekumenické rady církví

4.4.2020 Všichni kteří budete sledovat přes naší webkameru mši svatou na Květnou neděli 5.4.2020, tak si můžete stáhnout níže uvedené litanie a modlitby.

LITANIE V DOBĚ NAKAŽLIVÝCH NEMOCÍ

Tyto litanie se můžete pomodlit doma po mši svaté a spojit se tak s námi.
Popřípadě se tyto litanie můžete modlit doma i nadále.

MODLITBA COVID-19

Tuto modlitbu se budeme modlit na konci mše svaté.

MODLITBA NA ZÁVĚR MŠE SVATÉ
Na závěr mše svaté se bude zpívat tato modlitba.

4.4.2020 Příležitost ke sv. zpovědi je i tento týden velmi omezená. Společná velikonoční zpověď bude později. Také objíždění nemocných bude až po karanténě.

4.4.2020 Objednané mše budou slouženy po dohodě s rodinou, ale mohou přijít jen tak 2-3 lidé.

4.4.2020 Nejsou sbírky, ale příspěvky na květiny a provoz můžete dát vzadu v kostele do pokladničky.

1.4.2020 Prosím všechny kdo chtějí sledovat živé přenosy z kostela přes naší webkameru a nefunguje jim obraz nebo zvuk, popřípadě mají jiný problém související s přenosem, tak ať napíšou vzkaz (umístěný dole pod kamerou) do komentáře a popřípadě doplní jaký internetový prohlížeč použivají. Je možné také zanechat vzkaz i zde.


30.3.2020 Po přenosu mše svaté v neděli 5.4.2020 bude následovat krátké hudební povzbuzení. Aneta Ručková - soprán, Josef Kratochvíl - varhany.
Přenos přes naší webkameru.


28.3.2020 Přenos neveřejné mše sv. přes naši webovou kameru bude tento týden 3x.

28.3.2020 Příležitost ke sv. zpovědi tento týden bude omezeně před mší svatou (dodržujte odstup mezi sebou) nebo akutně je možnost se objednat telefonicky. Je možné přitom podat i sv. přijímání.


28.3.2020 Společná velikonoční zpověď letos nebude, až později. Také objíždění nemocných zatím není možné.

28.3.2020 Objednané mše mohou být po dohodě slouženy, ale z rodiny ať přijdou jen tak 2-3 lidé.

22.3.2020 Je vhodné hledat útěchu a naději při návštěvě Svátostného Krista v kostele. Kostel bývá otevřený po přepážku.

20.3.2020 Modlitba olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera
Pro tuto mimořádnou situaci, kdy věřící nemohou na mši svatou, napsal arcibiskup olomoucký, metropolita moravský a místopředseda ČBK Jan Graubner speciální modlitbu: Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni. Přiznáváme nejen svou omezenost, ale i bezmocnost. Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi všemohoucí. Ty jediný jsi Pán. Jen tobě patří všechna moc a sláva. Pokorně a se zahanbením v tváři přiznáváme, že jsme byli příliš zahledění do svých práv a nároků, hledali příjemnost a pohodlí, zábavu či adrenalin, nedbali jsme na druhé, ani na tebe a tvůj řád. K přírodě jsme byli bezohlední a chtěli stále víc. Cestováním za krásami jsme znečistili vzduch i moře. Svou bezohledností jsme nakupili hory odpadků. Svou chamtivostí jsme zamořili pole pesticidy, vody antibiotiky, hormony a antikoncepcí, chovali se jako páni světa a vládci stvoření, upravovali si zákony i pravidla myšlení. Přestals pro nás být jistotou, když je vše relativní, a absolutní je už jen naše nabubřelé já. Z toho pak pramení mnohé naše konflikty. Přijmi, Pane, naši kajícnost a pokorné vyznání. Očisti nás, když s lítostí uznáváme svou vinu. Dopřej nám znovu povstat a vrátit se k tobě, který jsi Cesta, Pravda, Jistota a Moudrost. Spoléháme na tvou lásku a tvé milosrdenství. Stáhni trestající ruku a zastav lavinu nemoci. Obrať nás a my se k tobě vrátíme. Vezmi nám srdce kamenná a dej srdce z masa. Vrať nám radost ze své ochrany a bezbožné budeme učit tvým cestám, svědčit o tvé lásce a hlásat tvou dobrotu. Dej nám svého Ducha, aby v nás miloval on, když ze sebe nezištně milovat nedokážeme. Dej nám odvahu umírat sobě a žít pro tebe, nechat se vést moudrostí tvého slova, aby v nás vítězil tvůj život a rostlo tvé království, království spravedlnosti, lásky a pokoje. Ty jediný jsi naší nadějí a my pevně věříme, že nás, Bože, nezklameš. Amen. Ve své zaslepenosti jsme neuměli číst znamení. Hlasatelé radostně oznamovali, že zase bude sluníčko. Většině nevadilo, že schnou stromy a množí se myši, že v zemích bez deště je hlad a lid utíká za chlebem. Jiní prchají před válkou, která se vede proto, aby měl někdo větší zisk, vliv a moc, aby byl odbyt zbraní a jinde měli slušní lidé práci. Peníze a zisk se nám staly nejvyšším bohem, jemuž jsme obětovali spravedlnost a právo i bídu chudáků v rozvojových zemích. Štěstí jednotlivců jsme stavěli výš než zodpovědnost, chvilkové pocity nad věrnost manželským slibům, práva dospělých nad práva dětí na lásku obou rodičů, na jistotu domova a zdravé morální životní prostředí, protože jsme se nedokázali zříct špatného příkladu. Sobectví nám zabránilo žít pro další generaci, milionům počatých dětí jsme nedovolili se narodit a tak vymíráme a nemá na nás kdo pracovat. Uprchlíky nepřijímáme, protože se jich bojíme. Jako bezohlední kolonizátoři přijímáme z jiných zemí jen šikovné ruce a chytré hlavy, zatímco jejich země bez nich upadají a nedokáží se samy pozvednout.
Ke stažení a tisku zde

Kdo můžete vytiskněte a předejte lidem kteří nemají internet !


20.3.2020
Křížová cesta - ke stažení zde

Kdo můžete vytiskněte a předejte lidem kteří nemají internet !

18.3.2020 Až do odvolání se pozastavuje příprava na prvni svaté přijímáni !!

14.3.2020 Blíží se svátek sv. Josefa, patrona našeho kostela. Po růženci se modlívejte modltbu: K tobě sv. Josefe se utíkáme (č.011 v kancionálu).

Charita nabízí možnost zapojit se do postní almužny. V kostele budou postní pokladničky jako minulé roky. Pokud chcete věnovat peníze někomu konkrétnímu, vložte do kasičky lístek se jménem konkrétního člověka či rodiny. Kasičky se sbírají na Květnou neděli. Charita děkuje všem, kteří se do akce zase zapojí.

Sbírka Haléř sv. Petra vynesla zaokrouhleně 16 tisíc. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

Bylo potřeba vyměnit 3 záchody v pastoráku, protože byly staré, často protékaly a nejsou na ně náhradní součástky. Stálo to i s opravou 20 643 Kč.

Výnos sbírky pro kostel z minulé neděle činí 12 800,-Kč. Všem dárcům upřímný dík.

Tříkrálová sbírka vynesla u nás 124 tisíc (o 10 tisíc víc než vloni). Poděkování je nejen od nás z farnosti, ale i z Arcidiecézní charity Olomouc. Celkové výsledky z VM charity zatím nemáme. Po obdržení budou venku na vývěsce před kostelem.

Tento týden přišel výpis z účtu za prosinec 2019. Máme celkem 204 159,35 Kč.

Sbírka z koncertu minulé neděle, věnovaná kostelu, vynesla 6 820,-Kč.

Křtů bylo 19, svatby byly 4, pohřbů bylo 15.

Sbírka na topení z minulé neděle vynesla 10 420,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Sbírka z minulé neděle na Charitu a Bible činila 13 800 Kč. Všem dárcům upřímné díky.

Naše farnost dostala z pozůstalosti p. Ladislava Měkyny dar 58 000 Kč. Je to určeno pro náš kostel, na nějaké jeho vybavení či úpravu. Dědicům jsem poděkoval a slíbil, že na štědrého dárce, který měl k našemu kostelu krásný vztah, budeme vděčně vzpomínat.

Sbírka na misie vynesla 21 tisíc. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Při sčítání věřících minulou neděli vás bylo přítomno 186. Drží se to zhruba stejně.

Při sbírce minulou neděli se vybralo 14 450,- Kč. Dárcům Pán Bůh zaplať.

Sbírka z minulé neděle vynesla 9 600,-.Kč.

Sbírka z minulé neděle vynesla 17 700,-Kč. Štědrým dárcům Pán Bůh zaplať!

Sbírka na církevní školy z minulé neděle vynesla 9200,- Kč.

Sbírka na seminář činila 13 500,-, na Sv. zemi 6 500,-. Pán Bůh zaplať za štědré dary.

Pán Bůh zaplať za dary při sbírce minulou neděli, vynesla 15 500,-Kč

Děkujeme za dar 5 335,-Kč z koncertu minulou neděli, který jsme dostali pro kostel.

Sbírka z minulé neděle činila 13 100,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Tříkrálová koleda a sbírka v naší obci činí 114 567,- Kč Výsledky v děkanátě i ve skupinkách jsou na vývěsce před kostelem.

Výtěžek z jarmarku od dětí z papež misijního díla z min. neděle činil 2750,-Kč.

Z vánočního koncertu Anety Ručkové byl kostelu darován výtěžek 6000,-Kč.

Sbírka na nové topení z minulé neděle činila 12080,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Přejeme všem požehnané a radostné vánoční svátky.

Poděkování.
V neděli 25.11.2018 proběhl v našem kostele sv. Josefa benefiční koncert Chrámového sboru a Schóly od sv. Josefa. Bylo vybráno neuvěřitelných 28 255 Kč. Výtěžek byl věnován na podporu mezinárodní charitativní organizace Mary`s Meals, která realizuje projekty školního stravování. Každý den živí více než 1,25 miliónů dětí po celém světě. Společně jsme tak pomohli dětem, které nemají v životě tolik štěstí.
Za Vaši velkou štědrost ze srdce děkujeme a přejeme požehnaný adventní čas!
Zpěváci a zpěváčci od svatého Josefa

Sbírka z minulé neděle činila 5250, Kč.

Sbírka na Charitu činila zaokrouhleně 15 tisíc.

Sbírka na misie vynesla 21 tisíc, z toho 3000 daly děti z misijního jarmarku.

V Katol týdeníku č.42 vyšel zajímavý článek o sektách. Vzadu u novin si můžete vzít výtažek z něho. Týká se trochu i zdejšího kraje. Někteří zde věří v působení mimozemských civilizací.

Sbírka na nové lavice z minulé neděle byla 15,700,-Kč Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Nezapomínejte se teď v říjnu modlit růženec a po něm přidávat modlitbu Pod ochranu Tvou a sv. Michaeli archanděli na úmysl za jednotu uvnitř církve proti zesíleným útokům ďáblovým.

V sobotu 22.9. byl jmenován novým apoštolským nunciem v České republice arcibiskup Charles Daniel Balvo, rodák z amerického Brooklynu.
'
Sbírka na nové topení minulou neděli vynesla 14 066,-Kč. Pán Bůh zaplať dárcům.

Vzadu v kostele jsou další stolní kalendáře. Zakoupením tohoto vtipného kresleného kalendáře podpoříte stavbu nového kostela v Brně- Lesná.

Sbírka z minulé neděle vynesla 12060,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh odplať!

Rodiče, kteří býváte při mši svaté s dětmi v dětské místnosti, při odchodu, nezapomínejte vypínat televizi.

Vzadu u novin můžete dále podpisovat petici Na ochranu tradičního manželství, to je trvalý svazek mezi mužem a ženou. Podle křesťanského názoru není manželství mezi osobami stejného pohlaví, o co někteří v parlamentu nyní usilují, aby bylo také uzákoněno.

Pouť do Medžugorje z našeho konce děkanátu se uskuteční ve dnech 9. až 15. září. Více informací je venku před kostelem na vývěsce.

Opakujeme výzvu Charity a její prosbu, že hledá nové pracovníky, zvlášť pro domov ve Valašské Bystřici. Zájemci, obraťte se na ústředí Charity ve Valašském Meziříčí.

Při sbírce na topení se minulou neděli vybralo 18600,-Kč. Všem dárcům velké díky.

Jak jsme již minulou neděli hlásili, celková cena za teplovzdušné topení je 397 606,- Kč. Díky některým štědrým dárcům je topení zaplaceno, ale nemáme na vrácení půjčky z Arcibiskupství ve výši 200 tisíc . Dluh nám stále zůstává. Myslete na to při sbírkách a prosíme o štědrost.

Sbírka na církevní školy vynesla 7600,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Zapisují se úmysly mší svatých na další půlrok.

V oběžníku z Arcibiskupství přišla také tato zpráva: Pokud spolu žijí starší muž a žena bez sňatku a tvrdí, že spolu žijí jako bratr a sestra, není důvod jim nevěřit, v takovém případě mohou chodit ke zpovědi a sv. přijímání i v místě bydliště.

V měsíci květnu budou opět májové pobožnosti. Zúčastňujte se jich víc než jindy. Budou bývat po mši v pondělí, středu a pátek. Jak nám doporučuje náš arcibiskup, měli bychom se při nich připravit na zasvěcení farnosti Neposkvr. Srdci P. Marie na konci května. Je to takové místní doplnění zasvěcení světa a naší vlasti v loňském roce.

Díky a Pán Bůh zaplať za sbírku pro postižené válkou, hlavně v Sýrii. Vybralo se 24 tisíc.

Výsledky sbírek kolem Velikonoc:

Postní almužna: 5365,- Kč
Na Boží Hrob a Svatou zem: 5300,-Kč
Na misie od dětí: 9200,-Kč
Na Kněžský seminář: 14000,-Kč
Na velikonoční výzdobu kostela: 8060,-Kč
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!

Sbírka Haléř sv. Petra z minulé neděle činí 12 tisíc korun. Dárcům upřímné díky.

Sbírka z minulé neděle vynesla jen 7050,- Kč. Díky za to, ale pamatujte na to, že máme značný dluh na nové topení, který musíme splatit do dvou let.

Papežské misijní dílo dětí hlásí, že na prodeji svíček vydělalo 1765,- Kč.

Tříkrálová sbírka u nás vynesla 109 191,-Kč. Je to nárůst proti loňském roku o 11 tisíc 26 Kč. Celkové výsledky jsou venku na vývěsce. Charita znovu děkuje všem koledníkům i všem pomocníkům, kteří nějak při sbírce pomáhali .

Z vánočního koncertu Anety Ručkové byly kostelu darovány 3 tisíce.

Na nové topení bylo od obce darováno 50 tisíc, od p. Rozsypala st. 20 tisíc. Děkujeme všem velkým i malým dárcům a kdo zařídili nové účinnější topení-asi nejvíc Petru Rozsypalovi a Vojtovi Bajerovi. Dřevěné práce prováděli také Mirek Novák a Jiří Pavlica. Poděkování patří také všem, kteří pomáhali kolem vánoc: stavěním Betléma, za dar stromků (od p.starosty), jejich dovezením a zdobením, při strojení kostela apod., dále zpěvem, hudbou a službou u oltáře při bohoslužbách. Také všem, kteří v kostele pomáhali přes rok, hlavně jáhnovi, kostelníkům, varhaníkům, ministrantům, kdo četli při bohoslužbách a kteří přes rok pravidelně uklízeli kostel. Pán Bůh vám to odplať!

Křtů bylo v loňském roce 16, pohřbů 22, ale svadba po dlouhé době žádná. Hospodaření farnosti: Pokladna 9051,-Kč, v Bance máme 417 044,56 Kč.

Sbírka na nové topení vynesla minulou neděli 15 200,- Kč. Všem dárcům upřimné díky. Díky všem, kteří se o to zasloužili, ale hlavně tomu pánovi, který toto topení nainstaloval. Po novém roce ještě přijde něco dokončit a vyúčtovat.

Děti z misijního kroužku min. neděli vybraly 6600,-, sbírka dospělých činila 21400,- to je celkem 28 000,- Kč. Všem dárcům a zvláště dětem upřímné P. Bůh odplať.

Sbírka z minulé neděle činila 8784,-Kč. Všem dárcům upřímné díky.

Pán Bůh zaplať za dary při sbírce z minulé neděle, která vynesla 11 650,-Kč

Sbírka na nové varhany v Prostř.Bečvě z minulé neděle vynesla 15 504,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!

Přečtěte si na vývěsce nebo na našich webových stránkách zápis z 1. schůze pastorační a ekonomické rady.

Opakujeme, že kdo pohřebuje pohřeb, ať to nejprve ohlásí na faře v Rožnově, ale pak i sem přinese parte, kdy je datum pohřbu, abychom mohli zajistit kostelníka, ministranta, zvonění.

Sbírka na církevní školy z minulé neděle vynesla 7 350,-Kč.

Pouť rodin našeho děkanátu za nová kněžská a řeholní povolání je již tuto sobotu. Přihlašujte se urychleně vzadu v kostele na papír. Pojedeme asi s Rožnovem, čas odjezdu bude oznámen.

Nezapomeňte hlavně v tomto roce fatimského výročí si vykonat 5 prvních sobot, jak si to přála Panna Maria. Podmínkou je kromě obvyklých: mše se sv.přijímáním, zpověď, modlitba na úmysl Sv.Otce, a také rozjímavý růženec.

Mladí ať se přihlašují na celostátní setkání do Olomouce, které se uskuteční od 15. do 20.8.

Dbejte více na čistotu na záchodě u fary. Minulou neděli tam zůstal nepořádek. Je to veřejný prostor a je to zodpovědnost nás všech.

Na Noe a Proglas se vybralo 15000,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

Přehled sbírek kolem velikonoc:
Postní almužničky:4500,-
Dary na Boží Hrob v Jeruzalémě: 7500,-
Sbírka na Kněžský seminář: 13000,-
Dary na misie od dětí (za beránky a předtím za svíčky): 9000,-
Dary na velikonoční květinovou výzdobu (vybírala paní Fiurášková): 6600,-
Všem dárcům velké Pán Bůh zaplať!


Pří sbírce minulou neděli se vybralo 8850,-Kč. Všem dárcům děkujeme.

Dávejte více na mše ve všední dny. V tomto týdnu, a také jindy, nejsou úmysly vámi obsazeny, je tam třeba jen jedna nebo dvě. My kněží je nějak obsadíme. Otázka ale zní: Nepotřebujete se se zač nebo za koho modlit? Nejde jen o zemřelé, ale i jiné duchovní potřeby.

Sbírka Haléř sv.Petra činila zaokrouhleně 15 tisíc. Díky všem dárcům.

Po odchodu světícího biskupa Josefa do důchodu nemáme ho jmenovat v mešním kánonu píše nám arcibiskup Jan- ale máme jistě jinak na něj pamatovat v modlitbách. Zároveň nám arcibiskup doporučuje, abychom se v přímluvách často modlili za brzké jmenování dobrého dalšího nového světícího biskupa.

Opět děkujeme všem koledníkům a jejich vedoucím za velmi krásný výsledek při koledování v tak obtížném mrazivém počasí. Díky, že se této akce ujal Filip Šedý.

Celkové výsledky Tříkrálové sbírky v děkanátě máte venku ve vývěsce. U nás se vybralo 98 165,- Kč.

Biskup Hrdlička se dožívá 75 let a odchází do důchodu. Děkovnou mši sv. má příští sobotu v Olomoucké katedrále v 10 hod.

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na běžné údržbě, úklidu a výzdobě kostela, po celý minulý rok. Dále díky všem menším zpěvákům a sboru s jejich vedoucími, dále varhanici, kostelníkům, ministrantům, lektorům při bohoslužbách. Díky také našemu trvalému jáhnovi Vladimírovi za všestrannou pomoc, ale hlavně u oltáře, a za vyučování žáků. Díky také všem, kteří se ve farnosti modlí, zvláště členům živého růžence, také všem dárcům kostela.

Stručný přehled duchovních úkonů z minulého roku:
Křtů bylo 15
Svatba 1
Pohřbů bylo 16
V bance máme 86 072,-, v pokladně je 2 017 ,- Kč To činí dohromady: 88 089,-Kč.
Přesné vyúčtování dodá děkanátní účetní později.

Dětští misionáři vydělali minulou neděli na trhu 2330,- Kč. Moc děkují za vaši štědrost.

Pořad bohoslužeb na Pr.Bečvě už nebudeme po oddělení z naší farnosti nadále uveřejňovat. Musíte se vždycky podívat na jejich webové stránky - www.svatazdislava.cz

Příští neděli 4.12.před i po mši se budou zapisovat úmysly mší svatých na další půl rok 2017

Příští neděli 4.12. po mši sv. bude setkání dětí se sv. Mikulášem a s jeho nadílkou.

Sbírka na Charitu a na Bible vynesla zaokrouhleně 13 tisíc. Na Bible se odešlou 3 tisíce.

Ve Valašském Meziříčí je otevřena nová prodejna s náboženskými knihami a předměty. Jmenuje se Hosana a je v bočním vchodu České spořitelny-blízko náměstí. Tuto novou prodejnu je třeba podpořit, aby brzy nezanikla, kvůli malému zájmu.

Pan arcibiskup teď rozhodl, že obec Prostřední Bečva je vyňata z Hutiské farnosti a bude patřit pod Dolní Bečvu.

Na mše pro příští rok se bude zapisovat v neděli na začátku prosince, za 14 dnů

Na Prostř.Bečvě začne příprava na biřmování v příštím roce. Kdo by měl od nás zájem, ať se přihlásí u P.Dujky.

Výtěžek misijní sbírky : děti 7 070,- dospělí 22 615,- Odesláno zaokrouhleně 30 000,-Kč. Všem dárcům upřímné díky a Pán Bůh zaplať!

Získávejte plnomocné odpustky pro zemřelé v tomto týdnu až do 8. listopadu- za obvyklých podmínek: svátost smíření v okruhu dušičkových svátků, sv. přijímání denně, nejlépe při mši sv., modlitba na úmysl Sv. Otce, jakákoliv modlitba na hřbitově za zemřelé, Nemít zalíbení v žádném hříchu. Plnomocné odpustky jen jednou denně, jinak částečné.

Dávejte víc na mše v pondělí, středy a pátky. Listopad je ještě hodně volný, a přitom je to dušičkový měsíc, kdy máme zemřelým hodně pomáhat. Teď dokonce je možné denně získávat plnomocné odpustky pro zemřelé již od 25 října do 8. listopadu - za obvyklých podmínek: svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl Sv.Otce, modlitba na hřbitově.

P. Polášek, farář ze Zašové, Vám všem moc děkuje za sbírku na tamější mariánský kostel, který se opravuje zvenčí i zevnitř. Sbírka činila 12 tisíc korun.

Žáci vyšších ročníků, kterým nevyhovuje termín vyučování náboženství v pondělí, mohou se účastnit výuky v pátek ve 2 hod. v pastoráku u fary, u katechetky Růženky.

Od 1. října začal měsíc modlitby svatého růžence. Snažte se ho často modlívat zde i v rodinách.

Přicházejí nám různé časopisy, teď hlavně Apoštol milosrdenství. Jsou vzadu v kostele, tak si je zdarma rozeberte, ať tady neleží zbytečně. Na složenky nemusíte reagovat.

Náboženství se začne učit od pondělí 19.9. Bude to bývat opět v pondělí. Také začátky jednotlivých skupin jsou stejné jako vloni. Rodiče, dohlédněte, prosím, na to, aby děti do náboženství chodily pořádně, také v neděli do kostela a ke svátostem. Nechodí skoro vůbec ke svátosti smíření.

Příští neděli 25.9. bychom měli vykonat sbírku na opravy mariánské svatyně v Zašové, která prochází velkou rekonstrukcí a prosí nás v děkanátu o pomoc.

Sbírka z minulé neděle vynesla zaokrouhleně 6 600,- Kč. Pán Bůh zaplať za dary.

Po ranní mši v neděli 28.8. bude požehnání školních aktovek, jak se to někde konává. Doufám, že školáci s nimi přijdou do kostela.

Dožínky budou za 14 dní v neděli 4.9.2016. Dopoledne bude děkovná mše svatá za úrodu. Odpoledne bude jako vždy požehnání a pak na Poskle zábavný program.

Děkanátní centrum pro rodinu pořádá od 9. do 11. září víkend pro ženy v Rajnochovicích. Více je na plakátu venku ve vývěsce.

Příští neděli 21.8.vykonáme pravidelnou měsíční sbírku pro kostel.

Sbírka z minulé neděle činila 6173,--Kč.

Příští neděli vykonáme pravidelnou měsíční sbírku pro kostel. Při ročním vyúčtování za plynové topení fary a pastoráku jsme teď dopláceli 9779,- Kč.

Papež František letos povýšil památku sv. Marie Magdalény na svátek-dalo by se říct, že o třídu výš. Pro zajímavost svátky jsou odstupňovány takto: 1. třída je slavnost, 2 .třída je svátek, 3. třída je závazná památka 4. třída je nezávazná památka Je otázkou, proč ji papež povýšil? Asi proto, že Magdaléna po svém obrácení planula velkou láskou ke Kristu, zůstala i pod křížem a jako první se jí zjevil vzkříšený Kristus.

Obec dostala nějakou dotaci na opravu křížů. Ten pod kostelem byl ještě vcelku dobrý, ale přece už potřeboval očištění. Horší je na tom kříž na hřbitově a ještě další-asi pět, které jsou po vesnici.To jen tak trochu na vysvětlenou, proč se kříže zase opravují.

Přišlo nám oznámení z televize Noe, že od 1.července budou vysílat na jiném kmitočtu, a že uživatelé nškterých starších přijímačů si budou muse pořídit satelitní přijímač nový. Více je toho uvedeno na letáku, který je na vývěsce před kostelem. Je to nepříjemné pro všechny, ale zvláště pro nás starší, kteří tomu tak nerozumíme. Prosím mladší, kteří se v tom lépe vyznají, ať s tím přeladěním a nebo koupí nového satelitu pomohou starším lidem.

Připomínáme, že i když hlásíte pohřby na farním úřadě v Rožnově, je třeba to oznámit i na zdejší faře v Hutisku, aby se zazvonilo umíráčkem. Dále , aby kostelnice věděla, kdy je pohřeb, zajistil se nějaký ministrant, a také přinést sem parte do farní vývěsky.

Poděkování všem, kteří tento pátek připravili program pro žáky naší školy, v rámci Noci kostelů.

V tomto týdnu byly instalovány nové náhrobky na kněžské hroby a ten starší, historicky cenný náhrobek, byl přemístěn před sakristii.Cena obou nových náhrobků i s přemístěním staršího činí 96 580,-Kč. Na starším náhrobku má být ještě časem obnoveno písmo.

Sbírka na církevní školy z minulé neděle vynesla 9500 Kč. Pán Bůh zaplať za ty dary.

Brzy se budou upravovat 2 kněžské hroby za kostelem. Budou dány dva nové náhrobky. Jeden pro P.Strbáka a druhý pro dva stávající kněžské hroby, které budou v jednom.P.Strbák si svůj zaplatí, druhý by měla platit farnost. Může to činit do 50 tisíc za jeden.

Sbírka na sdělovací prostředky vynesla 11 500,-Kč. Sbírka na Ukrajinu z minulé neděle činí 25 100,- Kč. Všem dárcům upřímné díky.

Můžete se vzadu v kostele předběžně nahlašovat na pouť k Božímu milosrdenství do Krakova, která se uskuteční 28.května. Více vám oznámíme později

Papež vyhlásil celoevropskou sbírku na neděli 24.dubna na pomoc Ukrajině. Pokladnička bude k tomu účelu od neděle 24.4 do 1.5.

Koberce do kostela stály 30 996,-Kč. Jsou zaplacené, ale kdo by chtěl na ně ještě individuálně přispět, budeme rádi.Díky za starosti s obstaráváním koberců manželům Ručkovým.

Charita v Rožnově hledá pečovatelky o staré lidi v domácnostech. Podmínkou je spolehlivost, sociální cítění, řidičský průkaz. Hlaste se u paní Petřekové v budově Charity Rožnov.

Sbírky kolem velikonoc-zaokrouhleně:

Postní almužna: 4900,-
Květiny na velikon.výzdobu: 5200,-
Boží hrob ve sv.zemi: 6700,-
Kněžský seminář: 10400,-
Malí misionáři: 6100,-

Všem dárcům upřímné díky!!!

Sbírka z minulé neděle na setkání mládeže v Krakově vynesla 10 412,-Kč.

Díky za dary při sbírce pro kostel minulou neděli. Vynesla 7 750,- Kč.

Kdo by chtěl letos jít k biřmování,ať se přihlásí na Dolní Bečvu. Biřmování tam bude koncem října. Příprava tam začne již tento pátek po mši asi 17,45 hod.

Úplný výkaz hospodaření farnosti za minulý rok je venku před kostelem na vývěsce.

Výsledek Tříkrálové sbírky u nás je 99 670,-Kč. Výsledky podle jednotlivých skupinek i celkové výsledky v našem děkanátě jsou venku na vývěsce .Celkově v děkanátě se vybralo 2 miliony 36 tisíc 380 korun. Všem dárcům mám jménem Charity v arcidiecézi i Charity ve Valaš.Meziříčí moc poděkovat, také koledníkům a jejich vedoucím,rodičům, koordinátorům

Při benefičním koncertu minulou neděli se vybralo na nové koberce kostela 6200.-Kč.

Ohlédnutí za úkony duchovní správy v minulém roce:
Křty:12
Svatby: 5
Pohřby 16
Pomazání nemocných samostatně : 9

Na běžném účtu máme 67 295, 51 Kč
V pokladně je 2 660,-Kč

Přesnější výkaz hospodaření dodá později děkanátní účetní.


Na České biblické dílo jsme ze sbírky minulé neděle přispěli částkou 3500,-Kč.

Opakujeme přání, aby někdo místo p.Rozsypala roznášel sv.přijímání v neděle nemocným a nechodícím. P.Rozsypal to dělá již přes 20 let a přeje si, aby ho již někdo vystřídal.

Sbírka na Charitu vynesla 13 tisíc.

Prosíme mladší ženy a dívky, aby se přihlásily na úklid kostela, protože některé starší ženy se odhlašují, kvůli stáří a nemoci.

Sbírka na misie vynesla zaokrouhleně 30 tisíc. Děti k tomu přidaly z misijního jarmarku 6000, takže za krásný výsledek 36 tisíc děkuji dětem i vám všem.

V kostele se modlíme růženec o půl páté před mší sv. v ponělí, středu a pátek. V pátek od 16 hod. je také tichá adorace.

Znovu připomínáme, že po dobu nemoci P.Josefa budou mše sv.spojovány dohromady. Komu to nevyhovuje nebo to nechce, ať to ohlásí v sakristii, a bude to někdy později.

Sbírka pro kostel z minulé neděle vynesla 9965,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

Sbírka pro kostel z minulé neděle vynesla 12800,-Kč.

Můžete si koupit stolní kalendář na příští rok za 55,-Kč. Také přišlo pár kousků nástěnných kalendářů za 45,-Kč. Oba jsou vzadu v kostele.

Přišly faktury za za roční vyúčtování elektriky a plynu:
Kostel celkem 37 701,-Kč.- doplatek činí 19 701,- Kč
Fara celkem 17 100,-Kč - doplatek činí 8 099,-Kč
Plyn celkem 59 392,-Kč -doplatek činí 26 391,-Kč
Doplatky celkem 54 191,- Kč
Když k tomu připočteme výdaje za revizi a opravu a uzemnění hromosvodů 18 050,-Kč, a předtím také za revizi elektriky-kolem 15 000, pak jsou to poslední dobou velké výdaje. Prosím tedy, abyste při sbírkách na kostel na to více pamatovali.

Sbírka pro farnost z minulé neděle vynesla 8602,-Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

V neděli 2.8. je možné získat ve františkánských kostelích (a nyní také farních kostelích) plnomocné odpustky, takzvané Porciunkulové, za obvyklých podmínek. V kostele se máme pomodlit modlitbu Otče náš a Věřím v Boha, přistoupit ke sv.zpovědi a ke sv.přijímání, pomodlit se také na úmysl Sv.otce.

V pondělí proběhla předávka naší farnosti pod správu farnosti Rožnov p.Radhoštěm. Mši v neděli jsem uhájil, aby byla jako dosud v 8,45 hod. Se mšemi ve všední dny se bude po prázdninách možná trochu hýbat, aby tu kněží z Rožnova mohli aspoň jednou za týden přijet. To se ještě upřesní. Také kvůli pohřbům, svatbám a křtinám se budete muset jít domlouvat do Rožnova na faru, aby to mohli naplánovat a skloubit se svým programem. Já budu sloužit jen podle jejich dispozic a svých zdravotních možností. Také mše za farníky z Rožnova a za vás budou slouženy dohromady, zatím je mají naplánované v Rožnově.

Co se týká Eucharistické hodiny, ona je to vlastně jen půlhodina týdně, může si ji přihlášený splnit buď sám nebo společně, hlavně v pátek od 16,15 hod., kdy je Výstav Nejsvětější Svátosti. Není podmínkou ji dělat dohromady. Přečtěte si to ještě pořádně vzadu na vývěsce v předsíni kostela, pokud tomu dobře nerozumíte. Já vím jen tolik, co je tam napsané. Je čas se ovšem rozhodnout co nejrychleji.

Pří sbírce z minulé neděle se vybralo 6470,- Kč.Všem dárcům Pán Bůh odplať.

Husovské oslavy. 6.července si letos připomínáme 600 let od tragické smrti Mistra Jana Husa- jeho upálení v Kostnici. Připomínám toto výročí jednak proto že je kulaté a že Hus dlouhá staletí rozděluje naši společnost a utvrzuje náš národ v odporu ke katolické církvi. Už sv.Jan Pavel II.se v roce 1999 omlouval za tuto krutou smrt našeho reformátora, a nyní tuto omluvu zopakoval i papež František. Tím ovšem nechtějí říct, že vina je jen na naší straně. Hus se opravdu v mnohých věcech mýlil, jinak by byl svatořečený. To ale pořád nechceme opakovat. Dnes musíme opět začít s ostatními církvemi spolupracovat na odpuštění, sblížení a jednotě, opustit mýty a legendy o dokonalosti Husově a slavné době husitské. Ve skutečnosti šlo o krutou náboženskou občanskou válku

Jak již možná z kostela víte, k 1. červenci mě dává arcibiskup do důchodu, s tím, že mohu i nadále na faře bydlet. Budu tady nadále jako výpomocný kněz. Naše farnost se dostane pod správu Rožnova. Bude nás mít na starosti p.děkan Obr a jeho kaplan. Předávka proběhne v červenci, a jak to bude dál se postupně dozvíme. Já bych nyní rád jen zběžně poděkoval všem za spolupráci, a také se omluvil těm, kterým moje zdejší působení nějak nesedělo. Přeji všem krásně prožité prázdniny a dovolené. A mnoho Boží pomoci a rozkvětu v dalším životě, pod novým vedením.V modlitbě pamatuje o.Josef

Velké díky obecnímu úřadu, který se ujal úpravy poslední části hřbitova vlevo u kostela. Hlavně se teď jednalo o snížení zeminy zvenku, která byla výš než podlaha kostela a sakristie a byl to stálý zdroj vlhkosti. Nebylo to také dobře odvodněno. Děkuji všem, kteří tam na té úpravě pracovali. Hlavně bych chtěl poděkovat p.Martinovi Adamcovi, který dal návrh jak upravit terén a řídil tyto práce, dále bagristovi p.Milanu Barošovi a p.Romanu Mikundovi.

Za revizi a opravu hromosvodového uzemnění jsem i s materiálem zaplatil 18 050,-Kč.

Při sbírce na Národní euchar.kongres v Brně jsme vybrali bez pár korun 6000,-Kč

Při eucharistickém kongresu v Olomouci arcibiskup vyhlásil tzv Společenství adorátorů v diecézi. Stanovy si přečteme v neděli. Dnes bych jen rád připomněl, že se do tohot spolku může přihlásit každý diecezán /laici i duchovní, dospělí i děti, a to prostřednictvím své farnosti na přihlašovací formulář. Ten máme vzadu v kostele.Kdo uvede i e-mail, bude dostávat informace a duchovní materiály.Každý přihlášený do Knihy členů, obdrží členskou knížku se svým jménem. Bude to asi v září.Členové se prosí o jednorázový dar 100 Kč jako příspěvek na pořízení členských knížek - při jejich převzetí.

Kněžské svěcení v Olomouci 5 kandidátů bude další sobotu 27.června v 9,30. Jáhenské svěcení jen tří kandidátů bude až v sobotu 11.července.

Čekají nás dvě svatby. Jedna bude 20.6. Martin Adamec si bude brát Lenku Plánkovou, roz Slovákovou. Oba jsou z Hutiska -Solance. O týden později 27.6.Jan Fiurášek z Hutiska- Sol. si bere Lenku Císařovou ze Zdounek -Těšánek.

Sbírka na církevní školy minulou neděli vynesla 7050,-Kč.Všem dárcům P.Bůh zaplať.

Děkanátní setkání rodin se bude konat v Zašové v neděli 7.6. od 15 hodin.

Jak jste si mohli všimnout, ve čtvrtek je z Říma zavedený nový svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. Kdysi býval jen ve votivních mších sv. bez konkrétního data. Od letoška je dán na čtvrtek po Nejsv.Trojici, týden před Božím Tělem.

Poděkování patří také těm, kteří teď ve čtvrtek pomáhali, vařili a pekli na pohoštění při děkanské konferenci, která byla u nás v pastoráku

Sbírka na Proglas a Noe vynesla zaokrouhleně 17 tisíc. Dárcům upřímné P.Bůh zaplať.

Misijní dětský kroužek vybral na velikonočním prodeji 5950,-Kč. Něco mli nasbíráno z dřívějška, takže na misie odeslali celkem 8700,-Kč.

Na venkovní vývěsce si můžete všimnout, že farnost Zašová s Rožnovem konají ve dnech 8-15.9.pouť do Medžugorje. Stojí to 2300 Kč a 50 Euro. Podrobnosti na vývěsce, Přihlášky se berou jen do konce června. Při přihlašování se to i platí.

Na Eucharistický kongres do Olomouce v pátek 15.5. mají Zašovjané ještě 21 volných míst. Kdo by chtěl, může se v Zašové na faře přihlásit. Č.tel. 731 518 511.

Pouť ke sv.Josefu, patronu našeho kostela, je v neděli 3.května. Mše sv. jsou dvě: v 7,30 a v 8,45 s následným Te Deum a požehnáním. Odpolední program již odpadá, pro malý zájem v minulých letech. Doporučuji však soukromou návštěvu kostela. Jestli jste byli ten den na mši sv. a u sv. přijímání /nejen na kolotočích a u krámků/ a pomodlíte se u nás v kostele Věřím v Boha, Otče náš a na úmysl papeže Zdrávas Maria, můžete získat i plnomocné odpustky. Hlavním celebrantem bude opět otec Angelik Mička, který tu je již od 27.dubna na dovolené.

První svaté přijímání sedmi dětí bude v neděli 10.května při mši sv., která začne již v 8,30 hod. Po slavnosti je v pastorační místnosti pohoštění pro rodiny, z nichž děti pocházejí. Zpověď dětí i rodinných příslušníků bude před tím ve středu od 15.30 hod. Pamatujte na děti v modlitbě, aby to byl pro ně zážitek na celý život, aby rádi a pravidelně přistupovali k těmto svátostem. Dost často totiž po této slavnosti ochabují a nechodí pravidelně do kostela ani do náboženství, ztratí zájem o víru

Adorační den v našem kostele je ve středu 13.května.Začneme od 9 hod.,měli bychom přicházet po půlhodinách poklonit se Pánu přítomnému v Eucharistii a děkovat mu za všechno, co nám zvláště v této svátosti dává. Slavnostní zakončení adorace bude v 17 hod. V 17,15 pak bude mše sv. z následující slavnosti Nanebevstoupení Páně. "Přijďte uctít poklonou Svátost Těla velebnou."V tento den pamatujme také na bohoslovce v olomouckém semináři a jejich představené.

Diecézní eucharistický kongres v Olomouci bude hned další dny 15. a 16.května. Pátek 15.5. bude určen pro školní mládež a sobota 16.5. pro všechny věřící z diecéze. Bude možné se tam podívat a doufám, že pojede i děkanátní autobus. Pro upevnění víry to bude určitě vhodné.

Měsíc květen je zasvěcen Matce Boží s májovými pobožnostmi. Budeme je mívat v pondělí, středu a pátek před mší sv.- jako vloni. Májová venku u kapličky u Chudějů bude v neděli 17.května v 15 h. Svěřujme Panně Marii své problémy i světa, modleme se k ní zvláště růženec za mír ve světě, který je nyní tolik ohrožen. Letos 8.května děkujeme za 70 let v míru-od ukončení hrozné 2.světové války.

Slavnost Seslání Ducha Sv oslavíme v neděli 24. května při mši v 8,45 h. Bude sbírka na církevní školy. Konejme i 9-denní pobožnost k Duchu Sv

Pouť ke sv.Zdislavě v Pr.Bečvě bude v neděli Nejsv.Trojice 31.5. v 10 h. Při mši sv. poděkujeme za 20 let od svatořečení sv.Zdislavy a Jana Sarkandra v Olomouci sv.Janem Pavlem II.

Příští neděli přispějte štědře na tzv.křesťanská média, to je na radio Proglas a televizi Noe. Pro naše staré, nemocné, ale i pro maminky v domácnosti jsou velkými pomocníky pro udržování křesťanského povědomí a duchovního života.

Pamatujte v tyto dny zvláště na naše "prvopřijímáňové" děti, aby se dobře připravily na svou první svátost smíření a dobře ji ve středu vykonaly.

Na kněžský seminář se vybralo zaokrouhleně 10 tisíc a na Sv.zem a Boží Hrob 5 tisíc.


Postní almužna vynesla 6200,-Kč a na květinovou výzdobu se vybralo 6400,-Kč.


Příští neděli si můžete koupit od dětských misionářů beránka, nejlépe před mší sv.,aby byl posvěcen. Výtěžek půjde zase na misie, jako vloni.

Povzbuďte i menší ministranty, aby přišli, protože starší už většinou přestali ministrovat a malí přijdou tak akorát v neděli, a to ještě nepravidelně.

Celý březen spadá do doby postní. V závěru měsíce je Svatý týden. Snažme se v této době ztišovat, prožívat ji ve vnitřní duchovní obnově, varovat se hlučných zábav. Vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a k odčiňování hříchů. Má to být ve spojení s Kristem a jeho čtyřicetidenním pobytem na poušti, který naplňoval intenzivnější modlitbou, postem a zakončil vítězným přemožením ďábla-pokušitele. Tím byl také dobře vyzbrojený pro hlásání evangelia, přijímat kříže života, hlavně ten poslední a nejtěžší na Kalvárii, kterým nás zachránil od věčné smrti. Proto bychom měli rádi přemýšlet v postě o Kristově utrpení a smrti, které nás zachránily a osvobodily od hříchů. Křížové cesty bývají v pátek a v neděli půl hodiny před mší.

Oslava sv. Josefa, patrona našeho kostela, bude ve čtvrtek 19.března. Mše na sv. Josefa, tak i na slavnost Zvěstování Páně/ ve středu 25.března/ bude v 17,15 hod. Slavnost sv. Josefa je dokonce doporučený zasvěcený svátek, kdy máme být na mši sv. Vzpomeňme při tom na papeže Františka, který se před dvěma roky ujal papežského úřadu a stále nás vybízí k modlitbě za něj. Modleme se i za naše tatínky, jak k tomu nedávno vybízel papež při generální audienci. Víme, že jak manželství, tak rodina vůbec, je dnes velmi ohrožena především genderovou ideologií, a to hlavně při výchově dětí .Proniklo to do celé Evropské unie a nedávno si na to stěžovali ve Vatikánském rozhlase, že se jedná doslova o ideologickou agresi. Jistě by se dalo o tom hodně napsat, ale věřím, že se o to zajímáte i sami. Proto bych se ještě krátce vrátil k problému tatínků, jak o tom mluvil nedávno papež Říkal doslova: "Zdá se, že problémem našich dnů již není dotěrná přítomnost otců, ale spíše jejich absence, jejich nezvěstnost. Otcové jsou někdy tak soustředěni sami na sebe, na svoji práci a někdy na své individuální vztahy, že zapomínají i na rodinu.Děti se někdy cítí jako sirotci.. Z toho jsou někdy i deviace u dětí a dospívajících, protože trpěly nedostatkem otcovské lásky." Svatá Rodina nazaretská a specielně i sv.Josef dává příklad všem dnešním ujetým názorům na manželství na rodinu, na děti, na funkci otce a matky. Bylo by velmi dobré, kdyby naši tatínci přemýšleli o roli sv. Josefa v té rodině, kde vyrůstal Boží Syn a rádi se na něho obraceli ve svých problémech. Srdečně zdraví a dobrou postní přípravu na velikonoce přeje o. Josef

Sbírka Haléř sv.Petra z minunlé neděle vynesla 11022,-Kč. Všem dárcům P.Bůh odplať!

Klub maminek naší oblasti děkanátu se schází každý čtvrtek od 9 v našem pastoračním centru.

Příprava na 1.sv.přijímání se týká také rodičovského doprovodu. Rodiče to poslední leta hodně zanedbávali a proto školáci nechtějí moc chodit na mši sv.,ještě tak předškoláci. Po přípravě by se mělo zůstat na mši, aby si děti víc uvědomily spojitost mše a sv.přijímání.

Sbírka z minulé neděle vynesla 7050,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Výnosy Tříkrálové sbírky z Rožnovské pobočky Charity jsou venku na vývěsce. Pro ty, co to minule neslyšeli, vybralo se 101 200,-Kč, a máme nejvyšší částku na osobu-přes 50 Kč.

Vstoupili jsme do nového roku 2015 a přáli bychom si, aby nebyl tak neklidný, jako ten loňský. Dále, bych si přál, aby se v něm dále nevytrácela víra, která je základem naděje do budoucnosti, že totiž Bůh má všechno ve své moci. Navenek to sice často vypadá tak, že se mu to vymklo z ruky, hlavně my lidé, kteří ho nechtějí uznávat a poslouchat. Jenže naše staré přísloví říká, že žádný strom neroste do nebe a zatím každá lidská pýcha a zpupnost byla vždy po čase pokořena. Kéž bychom si toho byli vědomi i letos.

Dostal jsem před koncem roku novoroční přání, které pochází až z Irska a je velmi staré. Protože pro nás křesťany je stále aktuální, dovolím si ho ocitovat:
"Abys nezůstal ušetřen každého trápení - to Ti nepřeji. Ani to, aby Tvá další cesta byla samá růže a aby po Tvé tváři neskanula žádná slza, abys nikdy nezakusil žádnou bolest- ne to Ti nepřeji. Vždyť slzy očišťují srdce, utrpení zušlechťuje, bolest a úzkost Tě uvedou do společenství s Marií a Ježíšem a jejich úsměv Tě naplní důvěrou a útěchou. Mé přání Tobě zní spíše takto: Kéž bys byl vděčný a provždy uchovával ve svém srdci drahocennou vzpomínku na dobré věci života. Abys vždy statečně obstál ve zkoušce, když tvrdě spočine kříž na Tvých ramenou, a vrchol, ke kterému je třeba vystoupit se zdá nedosažitelný, a světlo naděje mizí v temnotách. Aby Boží dary v Tobě rostly a celý rok Ti pomáhaly vnášet radost a sílu v duše těch, s nimiž Tě pojí láska. Abys měl vždy přítele, který je opravdový a hodný Tvého přátelství, který Ti dodá důvěry, když Ti síly slábnou a nedostává se ti světla. Abys vytrval vždy v bouřích světa, aby v radosti i bolesti provázel Tě stále láskyplný úsměv vtěleného Slova-Krista a aby Tě s ním pojila vždy vroucí láska, jak On si to přeje a jakou má On k Tobě."

Vánoční koncert schól a hostů je v Rožnovském kostele příští neděli od 16 hod.

25. farní společenský ples v Rožnově se koná v sobotu 10.ledna od 19 hod. v hotelu Relax.

Mandát ekonomické a pastorační rady je opět obnoven. Z vaší strany nebyly žádné návrhy ani připomínky. Jedna úprava ale musí být. Protože jáhen Vladimír se stal mým zástupcem v těchto radách, musel se doplnit počet ekonomické rady na čtyři. Proto ze své pravomoci jmenuji místo p.Vladimíra Ručky členem ekonomické rady p.Tomáše Sekyru.

Ve farnosti se objevila snaha dělat něco víc pro děti. Konkrétně to znamená založit Junáka- skauta. Je to pro děti od 5 let. Vzadu jsou přihlášky s povídáním, co ta organizace dělá. Více vám sdělí pánové Tomáš Sekyra a Miroslav Novák. Jim dávejte přihlášky.

Maminkám na mateřské dovolené znovu připomínáme scházení v našem pastoráku.Víc si o tom dozví z papíru vzadu v kostele, kde je možné se také hned zapsat.

Poděkování dnes patří p. Lukáši Konečnému za bezplatnou revizi hromosvodů

Poděkování také bratřím Orságovým za obstarání a přivezení vánočních stromků pro kostel.

Děkuji p. Cyrilu Fuskovi za oplechování nástřešku před farou.

Sbírka na Charitu a Bible z minulé neděle činila 10 960,-Kč.Všem dárcům díky.

Adventní dobu jsme již začali v neděli posledního listopadu. Nejsou to ale již prodloužené vánoční svátky, přestože vánoční stromy jsou již na návsi a v obchodech. Je to teprve příprava na vánoční svátky,proto se máme vyvarovat přílišného shonu a spěchu, hlučných zábav, má to být doba vnitřní usebranosti a touhy po Kristu Proto se máme více modlit a chodit na mše sv., které se v adventu nazývají roráty. Mše jsou v pondělí, středu, pátek sobotu./div>

Kdo by měl zájem se podívat na plány na nástřešky od ing.Indry z olomouckého Arcibiskupství, jsou vzadu v kostele.Nemusí kvůli tomu e-mailovat do Olomouce.

Tento týden se podařilo dát nástřešky před vchody do kostela a předtím i před vchod na faru. Je to podle návrhu ing.Indry,hlavního architekta z Arcibiskupství Olomouc, který tu byl osobně a posoudil, jestli se to tady hodí. Případné námitky posílejte jemu, já tomu tolik nerozumím. Tady kdysi dávno dělal návrh na kůr a zábradlí a myslím,že je to hezké. Já bych rád při této příležitosti poděkoval p. Miroslavovi Novákovi, který tyto návrhy zrealizoval a nebylo to vždy lehké, zvláště ty kulaté části. Dále děkuji p. Radkovi Valovi, který mu v tom velmi pomáhal doma i při upevňování na zeď. Děkuji také p. Garncarzovi a dalším pomocníkům, zvláště od firmy p. Vavřína s lešením. Ještě nás čeká oplechování. Výdaje doposud byly 54 500,-Kč.

Na misie se vybralo celkem u nás 24 058,-Kč. Z toho děti vybraly z misijního jarmarku 5 704,- Upřímné díky všem za peníze, a zvlášť dětem, že jarmark uspořádaly.

Máme konávat každý týden hodinovou adoraci za mír ve světě, u nás je to v pátek. Modlívejte se na tento úmysl zvláště růženec a také za zdar biskupské synody o rodině v Římě.

Modlitbou pamatujme v tomto měsíci také na mimořádné shromáždění Biskupské synody ve Vatikánu, která se bude zabývat problematikou rodiny. Bude se konat od 5. do 19.října. Tato synoda se koná na závěr Roku rodiny a má řešit různé problémy v rodinách, nejčastěji se zmiňuje podávání svatého přijímání rozvedeným a znovu sezdaným. V tom ale netkví hlavní problematika rodiny. Nejhorší je, že se už rozvádí skoro každé druhé manželství a uzavírá se nové. Dovolit takovýmto lidem plošně přistupovat ke sv.přijímání, by byl nešťastný ústupek za strany církve a přizpůsobení se dnešní době, zpronevěření se Kristově nauce, která požaduje nerozlučitelnost manželství. Je možné ale hledat určité výjimky, a o to asi hlavně na synodě půjde.

19.října se bude slavit Misijní neděle se sbírkou na misie. Náš národní ředitel Papežských misijních děl P.Jiří Šlégr píše ve svém dopise, že naše pomoc vloni šla do států v Ugandě, Zambii, Bangladéši a na Srí Lance a že se vybralo přes 30 milionů korun. Buďme i letos štědří, abychom pomohli nejen chudým, ale nyní také nemocným smrtelnou nemocí ebolou. A nezapomínejme také na to, že i naše země je již misijním územím a evangelizovat dnešní pohany je náš prvořadý úkol. Tomu poslednímu tématu se věnoval pastýřský list našeho arcibiskupa, který byl čten na začátku školního roku. Připomíná v něm hlavně rodičům leccos stále aktuálního. Na příklad, že rodiče se již při křtu zavazují dobře děti vychovat ve víře a nemohou to přenechat jen na vyučování ve škole. Naprosto nestačí jen rok dva vyučování a pak již dítě do náboženské výuky neposílat. Nestačí se vymlouvat: Ono má moc zájmových kroužků.

V tomto měsíci nás čekají také komunální volby. Dosavadnímu vedení obce chci poděkovat za dobrou práci pro obec i za spolupráci s farním úřadem. Za novou dobrou zodpovědnou volbu se modlí a vše dobré přeje o.Josef

Sbírka z minulé neděle vynesla 7120 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Náboženství se bude vyučovat pro nižší ročníky vždy v pondělí od 13 hod. Začne se již zítra. Ročníky od 6.třídy výš se musí teprve domluvit s jáhnem Vladimírem na termínu, nejlépe zítra po vyučování.

V pátek bude mívat odpoledne Růženka misijní kroužek, jako doposud. Zájemci se ale také s ní musí domluvit na čase a odkdy začnou.

Byli jsme z Medžugorje vyzvání, abychom se každý den večer v 18,30 modlili 3x Zdrávas Maria za zachování míru, který je velmi ohrožen.

Pán Bůh zaplať za dary při sbírce z minulé neděle, která vynesla 9520,-Kč.

Ve stodole se dělal pořádek před možnými dalšími úpravami, o kterých se tam uvažuje. Všem, kteří tam teď pomáhali, chci upřímně poděkovat. Ten nepořádek tam byl dlouholetý.

Děkuji Obecnímu úřadu za nové lavičky před kostelem a cestu a zídku kolem pastoračního centra. Je to teď opravdu pěkné, jen kolem nehažte odpadky ze hřbitova. Ty patří do košů!!!

Sbírka z minulé neděle vynesla 7300,-Kč.Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Jak již víte z médií, v těchto týdnech se připomíná sté výročí vypuknutí 1.světové války. Proto příští neděli budeme mít mši sv. zvláště za oběti této války z naší farnosti. Po mši půjdeme průvodem k pomníku padlých na naše náměstí a tam bude pietní vzpomínka s krátkou pobožností za padlé.

Poděkování Rozsypalovým za upevnění schodiště na kůr 6 železnými vzpěrami.

Z Arcibiskupství Olomouc jsme dostali zprávu, že do 3 mešních kánonů se má na příkaz papeže Františka povinně přidávat jméno sv.Josefa

Také nám bylo sděleno, že na příští rok v říjnu plánuje Česká biskupská konference Národní eucharistický kongres- pro prohloubení eucharistické úcty. Také v Olomouci se bude 15.a 16 května 2015 konat diecézní eucharistický kongres. Ve farnostech to pak bude o slavnosti Božího Těla.

Sbírka na církevní školy z minulé neděle činila 5 835,- Kč.

Sbírka na Noe a Proglas vynesla 15 300,-Kč. Díky za vaši štědrost.


Přehled sbírek kolem velikonoc:
Postní almužna :6050,-
Na Sv.zami: 7372,-
Na kněžský seminář: 16945,-
Na květinovou výzdobu: 7050,-
Misijní jarmark Květná ned.:4200,-Kč

Sbírka pro kostel z minulé neděle vynesla 8 600,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!


4700,-Kč od našich dětí s papež.misij.díla byly odeslány do centra ve Špindlerově mlýně.


Sbírka Haléř sv.Petra z minulé neděle vynesla 9 200,-Kč.Je to bohužel skoro o 3 tisíce méně než vloni. Ale i přesto všem dárcům Pán Bůh zaplať!


Na sbírku Haléř sv.Petra se vloni vybralo v naší arcidiecézi 2 606 200,-Kč. Pan arcibiskup nás i letos vybízí ke štědrosti pro tuto sbírku papeži, ze které on pak rozděluje těm nejpotřebnějším ve světě, kde to nejvíc "hoří".


Děkuji koledníkům za Tříkrálovou sbírku, která v Hutisku Solanci vynesla 90 500Kč.


Výsledky Tříkrálové sbírky na Rožnovsku:

rok 2014
rok 2013
Horní Bečva

48 836 Kč

45 660 Kč
Prostřední Bečva
74 852 Kč
71 003 kč
Dolní Bečva
87 979 Kč
78 166 Kč
Hutisko-Solanec
90 500 Kč
86 403 Kč
Vigantice
45 718 Kč
37 910 Kč
Rožnov p. Radhoštěm
297 008 Kč
287 287 Kč
Valšská Bystřice
111 640 Kč
100 594 Kč
Velká Lhota
16 226 Kč
17 245 Kč
Zubří
165 798 Kč
156 849 Kč
Vidče
62 565 Kč
61 549 Kč
Střítež
20 179 Kč
17 727 Kč
Zašová

99 057 Kč

104 058 Kč
CELKEM
1 120 058 Kč
1 065 451 Kč


Na závěr bych rád udělal stručnou rekapitulaci oprav vitrážových oken, které se podařilo vloni v listopadu konečně dokončit. Opravy starých částí na oknech, zvaných bordury, činily: 137 698,-Kč
Kopie dvou obrazů stály: 121 308,-Kč.
Celkem to činí: 259 006,-Kč
Příspěvek z Ministerstva kultury: 83 000,-Kč
Z Obecního úřadu Hutiska-Solance: 50 000,- Kč
Příspěvky celkem: 133 000,- Kč


Na pomoc postiženým Filipinám jsme odeslali 13 tisíc, a na Bible 2 tisíce.


Pán Bůh zaplať za sbírku z minulé neděle, která činila 9 186,-Kč


Sbírka z minulé neděle vynesla 9 870,-Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.


7.září v 15 hod.má mít mši sv.na Radhošti kardinál Dominik Duka.


Sbírka na vitráže z min.neděle činila 11 237,-Kč.


Sbírka z minulé neděle na Proglas a Noe vynesla 9480,- Kč.


Výsledky sbírek kolem velikonoc:
Na Květnou neděli-misijní jarmark: 2311,-Kč
Postní almužna: 6 100,-Kč
Dary na Sv.zemi: 4 978,-Kč
Na kněžský seminář o velikonocích: 10 333,-Kč
Na květiny pro velikonoční výzdobu: 5 860,-Kč
Všem štědrým dárcům velké Pán Bůh zaplať!


Sbírka Haléř sv.Petra z minulé neděle vynesla 12 044,-Kč.


Sbírka na postižené ve Frenštátě činí zaokrouhleně 8000,-Kč. Díky za vaši ochotu pomoci.


Rekonstrukce kuchyňky v pastoráku stála 35 011,-Kč.Farní úřad zaplatil kuchyňskou linku za 19 900,- a zbytek hradil sponzorsky Martin Kovář. Za tento dar i všechny ostatní brigádnické práce ještě jednou upřímné Pán Bůh zaplať.


Dary na okna od vánoc činí 1700 Kč


Výsledky Tříkrálové sbírky jsou před kostelem na vývěsce. V Hutisku-Solanci se vybralo 86 403,-Kč.


Do Nového roku přeji všem farníkům a obyvatelům naší obce hodně zdraví, spokojenosti a Boží ochrany a pomoci, bez které by to nešlo. Využívejme dobře času v tomto roce, jak je to napsáno v jednom starém irském textu:

1.Udělej si čas na myšlení, to je zdroj síly.
2.Udělej si čas na hraní, to je tajemství mládí.
3.Udělej si čas na četbu, to je setba moudrosti.
4.Udělej si čas na to, abys projevil přátelství, to přináší radost.
5.Udělej si čas na snění, to tě povznese ke hvězdám.
6.Udělej si čas na lásku, to je radost ze života.
7.Udělej si čas na spokojenost, to je hudba duše.
8.A hlavně si udělej čas na modlitbu, ta nese sílu, mládí, moudrost,lásku, radost, hudbu duše a jde až nad hvězdy.


Děkuji všem, kteří se na nich v kostele podílejí úklidem,zdobením stromků, stavěním Betléma, zpěvem, hudbou, asistencí u oltáře. Díky za dary při poslední sbírce-vynesla 10 145,-Kč.

Dary na okna od posledního hlášení 6 500,-Kč.

Farní společenský ples v Rožnově se bude konat v sobotu 12.ledna 2013 od 19,30 hod.

Sbírky z minulé neděle činily dohromady 11033,-Kč. Na Bible posílám 2600, Charitě 8 400.

Díky za dary na okna z poslední doby- činí to 4700,-Kč

Sbírka na misie vynesla celkem 31500,-Kč, z toho Prostřední Bečva - 9500, Hutisko - Solanec - 22000. Velké díky za štědrost, také mladým, kteří vybrali při večeru chval 1907, -Kč.

Sbírka na blahořečení z minulé neděle celkem 15 000,- Kč,
z toho Hutisko-Solanec = 7 300,- a Prostřední Bečva = 7 700,-

Jednání o dvou barevných oknech proběhlo nakonec kompromisem: bude se muset dělat věrná kopie obou výjevů .Stávající obrazy jsou natolik poškozeny, že je restaurovat nelze.

Sbírka z minulé neděle činila 13 031,-Kč. Dary na okna od minula 21 300,-Kč. Velké díky!

Vzadu máte nové kalendáře nástěnné i stolní, a také knížku modliteb od sestřiček za 10 Kč.

Dary na opravu vitráží činily 2 200,-Kč.

Sbírka z minulé neděle činila 9 150,00 Kč. Upřímné díky

Velký dík za dary na opravu vitráží kostela-celkem 51900,- Kč

Sbírka z minulé neděle činila 10820,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Sbírka na církevní školy z minulé neděle činila v Hutisku-Solanci 2 874,-Kč a na Prostřední Bečvě 10 000,-Kč.

Dary na kostel či okna od posledka : 4600,-Kč. Dárcům Pán Bůh zaplať.

Přehled sbírek kolem velikonoc: Postní almužna 5500,- Chrámy ve Sv.zemi: 4400,- Na kněžský seminář: 14800,- Na výzdobu kostela: 6230,- Týká se jen Hutiska-Solance. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!

Sbírka z minulé neděle činila 12.457,-Kč a dary na okna 9.100,-Kč. Dárcům upřímné díky.

Dary věřících na opravu vitráží od posledního hlášení: 5300,-Kč

Dary věřících na opravu vitráží od posledního hlášení: 1800,-Kč

Sbírka Haléř sv.Petra vynesla celkem 16550,-Kč
(Hutisko-Solanec - 8500,- Prostřední Bečva - 8050,-Kč)

Sbírka z minulé neděle na vitráže oken kostela vynesla 11 126,-Kč a dary věřících kromě toho byly 2 000,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh odplať.

Z Arcibiskupství jsme dostali zprávu, že biřmování bude 27. května v 10 hodin na Prostřední Bečvě. Bude to zároveň pro Hutisko-Solanec i Dolní Bečvu.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2012 v Charitě Valašské Meziříčí si můžete stáhnout zde.

Dary na vitráže od nového roku činily 4500,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Tříkrálová sbírka letos na Hutisku-Solanci vynesla 101 118,-Kč. Ostatní výsledky najdete venku před kostelem na vývěsce. Všem dárcům i koledníkům ještě jednou Pán Bůh odplať!

Letos se podařilo opravit barevné vitráže čtyř oken kostela, ve výši 294 000,-Kč. Z Ministerstva kultury jsme dostali dotaci ve výši 125 000,-Kč, zbytek se nám podařilo již také zaplatit ze sbírek a darů věřících. Dluhy nemáme a já bych rád poděkoval všem,kteří jste větším či menším obnosem přispěli na tuto velkou opravu. Ještě nám zbývají opravit a zaplatit 2okna,bude to stát zhruba 170 000,-Kč. S Boží pomocí a Vaší štědrostí to doufám také zvládneme jako doposud.

Dary na vitráže tento týden činily 13500,-Kč-upřímné Pán Bůh zaplať!


Dary na Bible pro Afriku vynesly celkem 8058,-Kč. (Hutisko 3220,- a Pr.Bečva 4838,-)


Další dary na okna od věřících: 7700,-Kč.


Sbírka na Charitu vynesla celkem 19613,-Kč. (Hutisko-Solanec 12471,- a Prostřední Bečva 7142,-)


Již přišla dotace z Min.kultury na vitráže oken ve výši 125 000,-Kč. Letos zaplatíme 240 000,- zbytek cca 225 000 ,- nám zbývá na rok. Další dary na okna od věřících: 1600,-Kč.


Sbírka na misie vynesla celkem 40 700,-Kč (Hutisko-Solanec:19 814,- a Prostřední Bečva: 9 286,- K tomu se připočítává ještě misijní pokladnička ve výši 11 600,-Kč) Dary na okna od posledního hlášení vynesly 3 400 ,- Kč. Pán Bůh odplať dárcům!


O opravě vitráží oken kostela, která v první fázi proběhla v říjnu, se můžete více dočíst ve Spektru Rožnovska. Tady připomínám jen tolik, že letos máme platit celkem 240 000,-Kč a zbytek příští rok. Na jaře by se měly vrátit zbývající opravené 2 vitráže. Děkuji všem, kteří na opravu již přispěli. Jednou to byl anonymní dar 30 000 a dvakrát po 10 000. Doufám ve Vaši štědrost i nadále.


Dary na okna od posledního hlášení vynesly 13 200,- Kč. Pán Bůh odplať dárcům! Celkové náklady na opravu a instalaci 4 vitrážových oken činí 294 000,-Kč. Z Ministerstva kultury jsem dostal avízo, že letos nám dají 125 000,-dotaci. Letos nám podle dohody s firmou zbývá doplatit 120 000,- a do konce dubna příštího roku 54 000,-Kč.Věřím, že se to při Vaší štědrosti podaří zaplatit. A doufejme na rok i v nějakou další dotaci pro ty dvě zbývající okna.


Dary na okna od posledního hlášení činí 4400,- Kč. Upřímné díky dárcům.


Sbírka na hladomor v Somálsku vynesla nyní 4.000,- a k tomu ještě dřívější dary 2000, -Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.


Sbírka z minulé neděle vynesla 13 372,-Kč a dary na okna činily 3 300,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!


Okna verandy s vnějším dřevěným obložením stály 30 973,- Zbývá dokončit vnitřní obložení. Chtěl bych poděkovat Mirkovi Novákovi za dřevařské práce, dále Josefu Liďákovi a Jaroslavovi Zezulovi za práce lešenářské a ostatní.


Sbírka na církevní školy vynesla celkem 12 020,-Kč.
Hutisko-Solanec mělo - 7 000,- a Prostřední Bečva - 5020,-Kč.


Na Prostřední Bečvě spočítali peníze na misie - je tam stálá pokladnička. Činilo to teď 6 070,- Kč.


Poděkování všem, kdo uklízeli kostel, kde jej zdobili a též všem,kteří přispěli na květiny. Vybralo se celkem 6300,-Kč.Dále farář děkuje všem zpěvákům,ministrantům a lektorům za pomoc při obřadech sv.třídenní.


Postní almužna celkem: 14 873,-Kč
Hutisko-Solanec - 7750,-
Prostřední Bečva - 7 123,-


Sbírka na postižené Japonsko vynesla v HS 19 720,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh odplať.


Sbírka z minulé neděle vynesla 11 200,-Kč.Všem dárcům Pán Bůh zaplať.


Mše za farníky musí být každou neděli, proto se musí ten úmysl za farníky přidávat i k ostatním zvláštním úmyslům té neděle (a pak se to ve všední den ještě jednou zopakuje.)


Sbírka "Haléř sv.Petra".vynesla celkem 17 000,-Kč
Z toho Hutisko-Solanec 10 348,- a Prostřední Bečva 6 652,-Kč .


Sbírka na kostel z minule neděle v Hutisku-Solanci vynesla 10 252,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh odplať.


Výsledky Tříkrálové sbírky: Hutisko-Solanec = 105 000,-Kč , Pr. Bečva= 60 193,-Kč
Na ostatní výsledky sbírky se můžete podívat na vývěsce před kostelem.


Na závěr bych rád udělal stručnou rekapitulaci oprav v minulém roce.

Na kostele byly opravy za 442 000,-Kč
Okna fary s plány stály 186 000,-Kč
Přístavek u fary s novým WC stál 108 000,-Kč
Výdaje celkem: 736 000,-Kč
Příspěvek z Min.kultury: 135 000,-Kč
Ze Zlínského kraje: 80 000,- Kč
Z Obecn.úřadu HS: 100 000,- Kč
Příspěvky celkem: 315 000,- Kč
Zaplaceno z vlastních zdrojů: 221 000,-Kč
Zůstávají nám dluhy ve výši 200 000,-Kč

Do těchto dluhů se počítá neproplacených cca 150 000,- Kč ze Zelená úsporám na okna fary. Mají být proplaceny v novém roce, asi v lednu.
Jak je vidět, nebylo toho letos málo, ale s Boží pomocí se toho tolik stihlo.Chtěl bych poděkovat všem, kteří mi v tom jakkoliv pomáhali.


Při koncertu na Krista Krále se vybralo 2570,-Kč.


Sbírka na misie celkem 34 561,- Kč.
Z toho Hutisko - Solanec - 21 315,-Kč. Prostřední Bečva - 13 246,- Kč


Také je třeba dobře vychovávat naše děti a neodbývat to . Nejde mi teď jen o náboženskou výchovu, která je jistě také důležitá. Jak jsem ale nedávno v kostele při promluvě upozorňoval, dnes nejsou schopni někteří mladí rodiče zvládat své děti při normální výchově. Čerpal jsem při tom z článku Brněnské tiskové misie od autorky Yvonne Schwengelerové. Je to zřejmě Němka, ale co píše,hodně se hodí i na naše prostředí. Píše tam mimo jiné: "Hádky, křik a vzdor -to dnes patří v mnoha rodinách k dennímu pořádku. Malé děti terorizují své okolí a odolávají jakýmkoli výchovným prostředkům. O tom, co a jak se bude dělat, už nerozhodují rodiče, ale děti. Převzaly moc. Psychologové tvrdí, že 70 procent dnešních dětí má narušené chování. Stěžují si i učitelé. Když mají děti pracovat s učebnicí, musíte jim to několikrát zopakovat. Jen třetina neochotně uposlechne, další jsou jako nepřítomné a zbytek se baví, poslouchá hudbu nebo běhá po třídě. Je to horor. Otázkou je: Co se to děje v našich rodinách? Německý psychiatr Winterhoff vidí tři důvody.

- Dospělý dnes vidí dítě jako sobě rovné. Proto podléhá představě, že už malé děti lze vychovávat jen tak, že se jim všechno vysvětlí a ony všechno pochopí /a budou podle toho jednat./ Rodiče, kteří tak jednají, chtějí žít se svými dětmi za každou cenu ve shodě. Tím však mizí hierarchie uvnitř rodiny. Taková výchova dětem znemožňuje, aby se naučily správně rozlišovat, kdo je podřízený a nadřízený. Výsledkem jsou sobečtí, života neschopní dospělí lidé, kteří neumí unést zklamání, schopnost spolupracovat v týmu, přizpůsobit se, převzít zodpovědnost, mít citlivé svědomí a potřebnou pracovní výdrž.

- Dospělí se vidí ve svých dětech . Z obav, aby neztratili přízeň dítěte, mu raději nenastavují žádné hranice. Tak dochází k obrácení rolí v oblasti moci. Dítě má dojem, že má nad dospělým převahu a že ho může ovládat.

- Rodiče jakoby splynou s dítětem .Všechno mu omlouvají, dítě rovněž nemá žádné hranice. Rodiče nerozpoznávají, kdy je dítě drzé a cítí se dotčeně, když je na to někdo upozorní. Neučí se respektu vůči druhým lidem.