UPOZORNĚNÍ !!! Počet účastníkú bohoslužby není omezen, ale přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metru, s výjimkou členů jedné domácnosti. Po celou dobu bohoslužby platí povinnost mít nasazený respirátor, chirurgickou roušku či nanoroušku. Účastníci si před vstupem do vnitřních prostor musí vydezinfikovat ruce.

Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti HutiskoŘímskokatolická farnost Hutisko
Hutisko - Solanec 443
756 62
Telefon: 571 644 037


Číslo účtu farnosti: 5409611379/0800

E-mail: josef.strbak@farnosthutisko.cz
Webmaster