Bohoslužby a podobná náboženská shromáždění se mohou konat. V kostele platí povinnost mít nasazený respirátor po celou dobu konání bohoslužby. Účastníkům doporučujeme dodržovat rozestupy od ostatních a pravidelnou desinfekci rukou !!!

Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti HutiskoŘímskokatolická farnost Hutisko
Hutisko - Solanec 443
756 62
Telefon: 571 644 037


Číslo účtu farnosti: 5409611379/0800

E-mail: josef.strbak@farnosthutisko.cz
Webmaster